Jsme vzdělávací a konzultační centrum, zajišťující vzdělávání a rozvoj profesionálů, manažerů a široké veřejnosti. Od roku 1995 rozvíjíme vlastní know-how díky znalostem a zkušenostem získaných manažerskou, podnikatelskou, koučovací a psychologickou praxí našich expertů v ČR, SR, Japonsku, Švédsku či USA. Naše rozvojové programy byly 2x oceněny Národní cenou kariérového poradenství.

Něco málo z naší historie

Jak to začalo?

V roce 1995 se dohodli 3 manažeři, že začnou své zkušenosti z manažerské a podnikatelské praxe z České republiky i zahraničí společně předávat dále. A 5. 12. 1995 Ing. Oldřich Šuleř, manažer a autor řady odborných knih z oblasti manažerských dovedností, PhDr. František Bělohlávek, PhD., personální manažer a autor knih z oblasti vedení lidí, a PhDr. František Kalabis, podnikatel, založili Školu manažerského rozvoje s.r.o. Začala éra manažerského vzdělávání, jedno a dvouleté intenzivní akreditované vzdělávání pro střední a vyšší management, „takové malé MBA“ se říkalo v té době. Naše kurzy absolvovalo přes 1600 manažerů firem jako Zentiva Hlohovec, České dráhy Praha, IVAX Pharmaceuticals Opava (nyní TEVA), Lanex Bolatice, Penam Brno, SV metal Hradec Králové. 

V roce 1998 se díky zapojení psychologů a personalistů do lektorského týmu manažerské vzdělávání rozšířilo a společensky prospěšné programy, z nich nejúspěšnější byl Manažer/manažerka vlastní kariéry.

V roce 2005 se do společnosti vrátila PhDr. Sylvie Navarová, které se Škole působila na jejím počátku 3 roky, poté pracovala v HR v obchodních a výrobních firmách. Návratem Sylvie, personální manažerky a psycholožky, éra manažerského vzdělávání plynule přešla na rozvoj orientovaného vzdělávání. Do manažerského vzdělávání bylo začleněno více psychologie a koučování.

Jak to pokračovalo?

V roce 2009 se zakladatelé rozhodli jít každý svou podnikatelskou cestou a Školu prodali. Společnost koupila PhDr. Sylvie Navarová a tím se ještě více posílila orientace na profesní rozvoj a osobnostní růst našich klientů. Byly zahájeny koučovací programy pro školy, lektory, poradce a HR manažery. Pokračovaly i nadále společensky prospěšné programy pro absolventy, ženy po mateřské dovolené, osoby pečující o osoby blízké, nezaměstnané či osoby nad 50 let rozšířené o psychologické poradenství, praxe v reálném pracovním prostředí a zprostředkování zaměstnání. Byly realizovány projekty kariérového poradenství pro Úřady práce a střední a základní školy. Dva z nich, Kariérový koučink do škol a Jsem na křižovatce a mám možnost volby, byly oceněny Národními cenami kariérového poradenství. V roce 2010 Škola přinesla koučink do Ostravy a začala intenzivně rozvíjet koučovací přístup ve vzdělávání, nabízet individuální a týmový koučink, supervize a mentoring, kariérové poradenství a psychologické služby firmám. Jako první v České republice vytvořila Škola manažerského rozvoje program integrativního koučinku a začala realizovat akreditovaný koučovací výcvik INTECO – Integrativní kouč. Taktéž ŠMR stála u založení Asociace integrativních koučů v Ostravě. Od roku 2016 rozvíjíme Centrum psychologických služeb pro veřejnost a pomáhající profesionály (psychoterapie, supervize, psychologické kurzy) a tvoříme pomůcky (karty pro psychology, lektory, kariérové poradce, kouče). Dlouhodobě se angažujeme v osvětové a preventivní činnosti v oblasti duševního zdraví. Přečtěte si články a shlédněte vystoupení v České televizi.

Co je z naší nabídky rozvojových aktivit nejžádanější?

Pomáháme pomáhat!

U nás pracují Dobří andělé.

Pohled do budoucnosti

Co bude dále?

I nadále budeme využívat všech našich zkušeností z manažerské, psychologické a koučovací praxe. Orientujeme se na rozvoj lidských zdrojů zejména psychologickými prostředky.

Rozšiřujeme paletu našich otevřených a výcvikových kurzů.

Firmám nabízíme profesionální vedení manažerského vzdělávání, rozvojová setkání týmů, individuální manažerský koučink a programy podpory duševního zdraví zaměstnanců vč. psychologického poradenství.

Profesionálům ve školství a sociálních službách zajistíme kurzy akreditované MŠMT i MPSV, supervize i koučování.

Odborné veřejnosti a zájemcům o rozvoj nabízíme vzdělávání v koučování, kariérovém poradenství a kurzech z oblasti aplikované psychologie. Koučům umožníme rozšíření koučovacího stylu o další metody a psychologii pro kouče v nadstavbovém výcviku, který připravujeme, a také formou mentoringu či supervize.

Těšíme se na setkání s Vámi!