Kurzy

Otevřené jednodenní kurzy akreditované MŠMT a MPSV z oblasti koučování, krizové intervence, prevence vyhoření, kariérového poradenství, rozhodování. Firmám zajišťujeme rozvojové kurzy.

Supervize / Mentoring

Cílem supervize a mentoringu je rozvíjet odborné kompetence supervidovaných, inspirovat a nabízet jiné úhly pohledu, podporovat při zahájení a rozvíjení vlastního podnikání.