Koučink individuální i týmový

Koučink, koučování

Motto koučinku: „Vy sami nosíte všechna řešení v sobě.“

Koučink (koučování) využívá způsob práce s klientem či týmem, který pomáhá objevit a maximálně využít vlastní potenciál. Na koučink chodí ti, kdo se chtějí rozvíjet, zlepšovat, podpořit sebe sama na další cestě životem či kariérou.

Koučováním se dají řešit téma z pracovní i osobní oblasti. Nabízíme:

 • koučink manažerů
 • koučink soukromých podnikatelů/OSVČ,
 • týmový koučink,
 • mentální koučink a trénink sportovců,
 • kariérový koučink.

K čemu koučink využít

Koučink je proces, který pomáhá jednotlivcům i týmům dosahovat vyšších výkonů či efektivnějších pracovních postupů. V průběhu koučování klient nachází a posiluje své silné stránky a překonává bariéry především ve způsobu myšlení a chování. Kouč v rámci procesu koučování klade otázky a vede jednotlivce k nalézání vlastních, originálních postupů. Výjimečně, pokud to situace nebo klient vyžaduje, kouč pracuje v kontrolním rámci za pomoci instrukcí a názorných ukázek.

Koučink (koučování) je vhodný pro ty, kdo cítí potenciál pro svůj rozvoj, ale zatím se jej nedaří využít. Osobní rozvoj, nalezení motivace, posílení výkonu, to jsou témata vhodná pro koučink.

Koučování Vám umožní:

 • nastavit si reálný projekt
 • rozvinout své manažerské kompetence
 • vnést nový úhel pohledu
 • vystoupit ze zaběhlých myšlenkových schémat
 • získat motivaci
 • nastartovat změnu
 • překonat klíčovou pracovní/životní etapu
 • využít krize pro vlastní růst

Kouč není lektor, poradce, mentor – kouč je partner, který Vás „pouze“ přiměje odpovídat si na otázky, které si možná kladete denně nebo jste si je možná nepoložili nikdy.

Zpětné vazby klientů

„Navádějící otázky paní Navarové byly velice trefné a pokud jsem měl jakékoli pochybnosti či nejasnosti o svých cílech a tom, jak jich dosáhnout, ke konci rozhovoru jsem měl vše v hlavě jasně uspořádané. Když koučink probíhal, cítil jsem stále větší klid, plul jsem do známých vod. Odnesl jsem si informace o koučinku, zážitek ze setkání se zajímavým člověkem a větší klid.“

„Setkání s paní Navarovou bylo pro mě velkým přínosem poznání kouče v praxi. Získala jsem odpověď na své otázky a její aktivní naslouchání mi pomohlo vybrat směr ke svému cíli. Cítila jsem v průběhu klidná, otevřená, s možností mluvit bez přetvářky. Odnáším si poznání slova kouč, jeho uplatnění a lepší poznání sebe sama – svého cíle.“

„Byla jsem spokojená, nasměrovaná na pozitivní budoucnost. Cítila jsem se uvolněně a otevřeně. Odnáším si energii, nápady a motivaci.“

„Děkuji Vám ještě jednou za toto sezení. Probírala jsem si ještě doma v hlavě Vaše dotazy a uvědomila jsem si, co vlastně chci, jak pracovně, tak v soukromém životě. Snad se mi povede tyto změny úspěšně zrealizovat. :o)

Průběh koučování

Informace k průběhu koučovacího rozhovoru:

Koučovací setkání trvá max. 50 minut.

 1. Nejprve si společně stanovíme cíle celého koučinku a také cíle konkrétního jednoho koučovacího setkání.
 2. Pak následuje samotná práce, tj. hledání vhodného řešení, možností – kouč pomáhá partnerovi uvidět jeho možnosti, pokládá otázky, společně tvoří novou realitu nebo oživují již existující zdroje.
 3. Koučovací rozhovor je zakončen stanovením konkrétních kroků vedoucích k cíli.

Cena koučinku a kontakt

Koučovací schůzka trvá max. 50 minut.

 • Cena koučinku pro firmy: 3.000,- Kč, možnosti slev dle rozsahu objednaných služeb.
 • Individuální (soukromý) koučink: 2.000,- Kč.
 • Cena pro účastníky našeho koučovacího výcviku INTECO: 2.000,- Kč

Naši kouči jsou členy a supervizory Asociace integrativních koučů.

Více informací Vám ráda podá PhDr. Sylvie Navarová, tel.: 605 214 849, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Kurzy koučování pro zájemce

Máte-li chuť se před objednáním individuálního či firemního koučinku přijít seznámit s technikami koučování, můžete. Realizujeme řadu krátkých kurzů o koučovacích technikách, pro pedagogy výcvik Koučink ve vzdělávání a výchově a roční výcvik INTECO – Integrativních koučů.

Reference na koučink

Koučink pro firmy:

 • Anulika o.s.
 • ATHENA – společnost pro vzdělávání a rozvoj žen
 • BANDI VAMOS
 • Brose CZ spol. s r.o.
 • COFET, a.s.
 • D-KLUB Ostrava
 • Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.
 • Eduwork o.s.
 • Eko-info centrum Ostrava
 • Ernst Leopold, Blansko
 • Erudio Patria s.r.o.
 • Eschola, v.o.s.
 • Huisman Konstrukce, s.r.o.
 • LIBERTY, a.s.
 • LYRIX centrum, s.r.o.
 • MEK-IN, s.r.o.
 • MoraviaPharm s.r.o.
 • New Dimension, s.r.o.
 • Ostravská univerzita – Katedra pedagogické a školní psychologie
 • Premi consult s.r.o.
 • Railsformers s.r.o.
 • ROBE
 • Středisko rané péče SPRP Ostrava
 • Svět vzdělávání – síť místních center CV
 • UNEX – 7 výrobních podniků společnosti

Kariérové koučování pro školy:

 • Slezské Gymnázium Opava, výchovná poradkyně Mgr. Kamila Tkáčová,
 • Obchodní akademie Opava, výchovná poradkyně Ing. Věra Petulová,
 • Střední škola polytechnická Brno, výchovný poradce Ing. Zdeněk Pavlík,
 • Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, výchovná poradkyně Mgr. Barbara Kożusznik,
 • Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě, ředitelka Mgr. Jana Huvarová,
 • Gymnázium Mikoláše Koperníka Bílovec, výchovná poradkyně Mgr. Magdaléna Miláková,
 • SŠ ochrany osob a majetku v Ostravě, Mgr. Ctirad Skopal,
 • Gymnázium Globe s.r.o. v Brně, ředitelka RNDr. Libuše Bartková,
 • ZŠ a MŠ Mořkov, zástupce ředitelky a výchovná poradkyně Mgr. Jana Slabá,
 • ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí, výchovná poradkyně Mgr. Lada Zichová,
 • ZŠ Mládežnická v Havířově, výchovný poradce Mgr. Přemysl Harok,
 • ZŠ Šrámkova v Opavě, výchovná poradkyně Mgr. Karin Solná,
 • ZŠ Pavlovská v Brně, výchovná poradkyně Mgr. Ivana Binková

Objednejte si službu