Kariérový koučink – Kariérní strom

Termín: 4. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

INTECO – Integrativní kouč, Ostrava/On-line

Termín od: 13. 4. 2023
Termín do: 26. 4. 2024
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Koučink ve výchově a vzdělávání Ostrava/On-line

Termín od: 13. 4. 2023
Termín do: 24. 6. 2023
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

80 hod. výcvikový program. Naučíte se aplikovat koučink ve výchově a vzdělávání za využití „na řešení zaměřených“ koučování jednotlivců i skupiny. Vedoucí pracovníci natrénují koučink ve vedení a aplikaci koučinku v hodnotících rozvojových rozhovorech.

Koučování dětí Zlín

Termín: 18. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Supervizní council (on-line)

Termín: 20. 4 2023
Čas: 16:00 - 16:50
Místo: On-line na ZOOM

Zveme kouče, poradce a další ke skupinovému sdílení příběhů, zkušeností a hledání nejvhodnějších cest pro další práci s klienty či osobního profesního rozvoje.

Respektující komunikace s teenagery

Termín: 25. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se s vhodnými technikami jak ustát komunikaci s puberťáky s respektem pro obě strany….

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 2. 5. a 9. 5. 2023
Čas: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.