Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 30. 8. a 6. 9. 2022
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou. Akční cena!

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 13. 9. 2022
Termín do: 24. 1. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Zlín

Naučí se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získají inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 13. 9. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Zlín

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Smysluplné třídnické hodiny

Termín: 15. 9. 2022
Čas: 8:00 - 15:30
Místo: On-line na ZOOM

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

Koučování teenagerů

Termín: 20. 9. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Zlín

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí. Principy nehodnotící komunikace, techniky aktivního naslouchání, SFA, technika škály, kolo rovnováhy. Kurz veden prožitkovou a nácvikovou formou.

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 20. 9. 2022
Termín do: 21. 2. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získají inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 20. 9. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Kreativní přístup a práce s koučovacími kartami

Termín: 22. 9. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Získáte inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty). 12 typů karet a jejich využití v procesu poradenství od úvodního naladění, podporu sebepoznání, stanovování cílů, reflektování, uvědomění si hodnot, smyslu. Práce s metaforou Létajícího balónu.

Kariérový koučink – Kariérní strom

Termín: 27. 9. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.