Kariérový koučink – Kariérní strom

Termín: 29. 11. 2022 nový termín 31. 1. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Krizová intervence v praxi 1

Termín od: 1. 12. 2022 OBSAZENO
Termín do: Další termín 5/1/2023
Čas: zahájení 9:00 (přihlašování do ZOOM od 8:45 - 9:00) 8 vyuč. hodin
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi.

Prevence vyhoření aneb Základní relaxační techniky

Termín: 8. 12. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Cílem kurzu Prevence vyhoření aneb Základní relaxační techniky je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s tzv. Stres managementem, tj. jak stres řídit, jaké jsou důsledky stresu a naučit se technikám prevence vyhoření a relaxačním technikám. Akční cena!

Koučování dětí

Termín od: 13. 12. 2022 OBSAZENO
Termín do: další termín 28/3/2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 5. 1. 2023
Čas: zahájení 9:00 (přihlašování do ZOOM od 8:45 - 9:00) 8 vyuč. hodin
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi.

Kreativní přístup a práce s koučovacími kartami

Termín: 12. 1. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Získáte inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty). 12 typů karet a jejich využití v procesu poradenství od úvodního naladění, podporu sebepoznání, stanovování cílů, reflektování, uvědomění si hodnot, smyslu. Práce s metaforou Létajícího balónu.

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 17. 1. 2023
Termín do: 20. 6. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získají inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 17. 1. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Koučování teenagerů

Termín: 20. 1. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí. Principy nehodnotící komunikace, techniky aktivního naslouchání, SFA, technika škály, kolo rovnováhy. Kurz veden prožitkovou a nácvikovou formou.