Termín od: 5. 2. 2024
Termín do: 28. 2. 2025
Čas: 9:30 - 17:00 (9:00 - 16:30)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / Online na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 64900 Kč

Platba ve splátkách splátkách:
1) před zahájením kurzu: 25.000,- Kč, z toho 5.000 započitatelná kauce na rezervaci místa
2) před 5 výcvikovým dnem dle harmonogramu kurzu: 25.000,- Kč
3) před 9 výcvikovým dnem dle harmonogramu: 14.900,- Kč
Individuální splátkový kalendář pro matky na MD/RD a studenty řádného studia lze dohodnout.

Zvýhodněná cena: 61900 Kč

při platbě celkem před zahájením kurzu

Akreditace: MŠMT dle standardů a etiky ICF, EMCC a AIK – rekvalifikační kurz na pozici Kouč č.j. MSMT-13574/2021-2

203 hod. výcvikový program. Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Cíle

Účastníci získají v průběhu 203 hodinového koučovacího kurzu INTECO – Integrativní kouč dovednosti v koučování pro profesionální provázení klienta k naplnění jeho cílů a to jeho vlastním způsobem. Účastníci kurzu se naučí koučovací techniky a postupy vycházející ze 4 koučovacích směrů a integrují koučink do vlastního stylu práce.

Učíme a využíváme potenciál 4 koučovacích stylů: Výkonový – manažerský koučink dává jasnou strukturu a dbá na konkrétnost akčních kroků. Silnou stránkou Systemického koučinku jsou podrobné popisy vnitřních zdrojů, chování v preferované budoucnosti a změn v systémech. Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP nabízí prostor pro práci s hodnotami, identitou a smyslem života. Všímavý koučink využívá všímavosti k emocím a prožitkům k vhledu do životních souvislostí.

Podrobné informace o výcvikovém kurzu zde.

 

Obsah kurzu

Kurz INTECO – Integrativní kouč zahrnuje směry v ČR známé (výkonový koučink, systemický koučink, koučink inspirovaný M.H.Ericksonem a NLP) a přináší jeden zcela nový – všímavý koučink. Kurz obsahuje:

VZDĚLÁVACÍ A TRÉNINKOVÉ SEMINÁŘE (14 výukových dní po 10 vyučovacích hodinách):

 • Solution coaching: základní principy a struktura integrativního koučinku, transformační koučink využívající systemický přístup, techniky práce s klientem inspirované M. H. Ericksonem a NLP
 • Výkonový koučink a koučování ve vedení: koučink v manažerské a podnikatelské praxi, model GROW, metodika stanovování cílů, transakční koučink
 • Všímavý koučink: rozvoj všímavosti v koučování, seberozvojové strategie kouče, 7 rolí pro rozvoj v mindful koučinku dle D. Silsbeeho
 • Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče: práce s nemotivovaným klientem, pokročilé koučovací techniky, tipy pro práci se skupinami
 • Týmový koučink: koučink týmu a způsoby práce s týmem

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE: supervizní setkání určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (3 výukové dny po 10 vyučovacích hodinách, 3 individuální supervize),

PRAXI: aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin),

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PODROBNÝ POPIS

HARMONOGRAM KURZU zde

Cílová skupina

 • manažerům, vedoucím pracovníkům, majitelům firem, OSVČ
 • HR manažerům, manažerům vzdělávání
 • psychologům, psychoterapeutům
 • sociálním pracovníkům
 • pedagogům
 • vedoucím pracovníkům
 • andragogům a lektorům dalšího vzdělávání
 • a studentům výše uvedených oborů
 • kariérovým poradcům
 • poradcům pro osobní rozvoj
 • zájemcům o osobní rozvoj
 • koučům se zájmem o rozšíření repertoáru koučovacích technik a přístupů

Reference

„Roční kurz integrativního kouče mě připravil na využití více stylů koučování a vybavil mě znalostí a hlavně zkušeností s použitím jednotlivých technik a nástrojů. Lektorky se hodně zaměřily na praktickou stránku a vždy dokázali odpovědět všechny otázky. Metodicky mi vyhovovalo procvičování ve skupinkách a také možnost supervizí ať už skupinových nebo individuálních s lektorkami. V rámci kurzu jsme vytvořili přátelskou skupinu vzájemně si pomáhajících a zkušenosti sdílejících účastníků. Koučovací dovednosti plně využívám v rámci své praxe. Výcvik v rámci INTECO mě připravil na různé situace a vybavil mě širokou škálou možností, které mohu v praxi s výhodou použít. Kurz měl také velký vliv na můj osobní rozvoj a jsem velice rád, že jsem ho mohl absolvovat. Rozhodně doporučuji všem, kteří se chtějí dále rozvíjet a pomáhat druhým v jejich osobním rozvoji.“ Pavel Škoda, paskoda@seznam.cz

„Výcvik INTECO jsem si vybrala s cílem získat nové dovednosti pro práci s lidmi v roli vedoucí týmu a metodičky v neziskovce, která poskytuje sociální služby. Rok strávený výcvikem byl rokem velmi intenzivním, plným nových poznatků, zkušeností, dovedností, otázek a odpovědí. Znamenal také setkání se skvělými lektory a lidmi. Přinesl změnu v mém vlastním uvažování, zejména v tom, co lidem pomáhá v jejich rozvoji. Umožnil mi získat ještě větší důvěru ve schopnost lidí nacházet řešení nejrůznějších situací a otázek sami v sobě. Od doby ukončení výcviku jsem koučovací přístup začala postupně využívat ve své každodenní manažerské praxi ve prospěch pracovníků sociální služby i klientů (při vedení porad, plánování, řešení pracovních úkolů, rozvoji pracovníků apod.). Tento přístup dává prostor pro změnu a zlepšení, vede k  uvědomění a přijímání odpovědnosti. Znamená také odkrývání a využití potenciálu všech zúčastněných a větší pohodu při společné práci.“ Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Rané péče Ostrava

Více referencí zde.

Chcete se přihlásit na kurz?