Termín od: 22. 11. 2024
Termín do: 17. 10. 2025
Čas: 9:30 - 17:30 (9:00 - 17:00)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / Online na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 65900 Kč

Platba ve splátkách splátkách:
1) před zahájením kurzu: 25.000,- Kč, z toho 5.000 započitatelná kauce na rezervaci místa
2) před 5 výcvikovým dnem dle harmonogramu kurzu: 25.000,- Kč
3) před 9 výcvikovým dnem dle harmonogramu: 15.900,- Kč
Individuální splátkový kalendář pro matky na MD/RD a studenty řádného studia lze dohodnout.

Organizace s 3 a více zájemci ve výcviku se slevou 5%/osobu.

Zvýhodněná cena: 62900 Kč

při platbě celkem před zahájením kurzu
Organizace s 3 a více zájemci ve výcviku sleva 5%/osobu.

Akreditace: MŠMT dle standardů a etiky ICF, EMCC a AIK – rekvalifikační kurz na pozici Kouč č.j. MSMT-13574/2021-2

Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, rozvojový potenciál Systemického koučování a Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty. Všímavý (mindful) koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím. 1 rok, 203 hodin seminářů, tréninku, supervizí prezenčně a on-line.

Cíle

Proč koučovací výcvik právě u nás?

 • originální autorská metodika, první v ČR, realizujeme od roku 2012 (studovali u nás mnozí, kteří nyní kurzy koučinku nabízejí) – chcete-li originál, zveme k nám
 • časová dotace výcviku – 203 hodin rozložených do 1 roku
 • lektorské obsazení – výcvik vedou 3 lektorky, psycholožky a manažerky, což umožňuje komplexní pohled na rozvoj člověka
 • podporujeme integraci koučinku do vlastní práce
 • supervize pro profesionalizaci koučování a integraci koučinku do vlastní práce součástí ceny výcviku
 • nácviky koučinku prezenčně i on-line

Obsah kurzu

VZDĚLÁVACÍ A TRÉNINKOVÉ SEMINÁŘE dle harmonogramu:

 • Základní principy a struktura integrativního koučinku vč. psychologických základů koučování (2 dny),
 • Výkonový koučink a koučování ve vedení (2 dny) koučink v manažerské a podnikatelské praxi, model GROW, metodika stanovování cílů, transakční koučink
 • Systemický rozvojový koučink (2 dny) – transformační koučink navazující na psychologické souvislosti rozvoje a změny, práce s nemotivovaným klientem
 • Techniky práce s klientem inspirované M. H. Ericksonem a NLP (1 den)
 • Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče (1 den) – pokročilé koučovací techniky, tipy pro práci se skupinami
 • Všímavý koučink (5 dnů) – rozvoj všímavosti (mindfulness) v koučování, seberozvojové strategie kouče, 7 rolí pro rozvoj v mindful koučinku dle D. Silsbeeho
 • Týmový koučink (1 den) koučink týmu a způsoby práce s týmem

TRÉNINKOVÁ ON-LINE SETKÁNÍ navazující na semináře pro upevnění tématu a jeho procvičování

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE: 3 skupinové a 3 individuální supervize určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb,

MENTORSKÝ KRUH: 2 skupinové mentoringy

PRAXE: aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin),

E-LEARNING: možnost vrátit se k probíraným tématům a obohatit se dalšími inspirativními zdroji

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

PODROBNÝ POPIS

HARMONOGRAM KURZU zde

Učíme 4 koučovacích styly:

 1. Výkonový – manažerský koučink dává jasnou strukturu a dbá na konkrétnost akčních kroků.
 2. Systemický koučink, jehož silnou stránkou jsou podrobné popisy vnitřních zdrojů, chování v preferované budoucnosti a změn v systémech.
 3. Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP nabízí prostor pro práci s hodnotami, identitou a smyslem života.
 4. Všímavý (mindful) koučink využívá všímavosti k emocím a prožitkům vedoucí k vhledu do životních souvislostí.

 

Na tento kurz lze také žádat o dotaci od ÚP ve výši 50.000 Kč. Podrobné informace o výcvikovém kurzu zde

Cílová skupina

 • manažerům, vedoucím pracovníkům, majitelům firem, OSVČ
 • HR manažerům, manažerům vzdělávání
 • psychologům, psychoterapeutům
 • sociálním pracovníkům
 • pedagogům
 • vedoucím pracovníkům
 • andragogům a lektorům dalšího vzdělávání
 • a studentům výše uvedených oborů
 • kariérovým poradcům
 • poradcům pro osobní rozvoj
 • zájemcům o osobní rozvoj
 • koučům se zájmem o rozšíření repertoáru koučovacích technik a přístupů

Reference

„Roční kurz integrativního kouče mě připravil na využití více stylů koučování a vybavil mě znalostí a hlavně zkušeností s použitím jednotlivých technik a nástrojů. Lektorky se hodně zaměřily na praktickou stránku a vždy dokázali odpovědět všechny otázky. Metodicky mi vyhovovalo procvičování ve skupinkách a také možnost supervizí ať už skupinových nebo individuálních s lektorkami. V rámci kurzu jsme vytvořili přátelskou skupinu vzájemně si pomáhajících a zkušenosti sdílejících účastníků. Koučovací dovednosti plně využívám v rámci své praxe. Výcvik v rámci INTECO mě připravil na různé situace a vybavil mě širokou škálou možností, které mohu v praxi s výhodou použít. Kurz měl také velký vliv na můj osobní rozvoj a jsem velice rád, že jsem ho mohl absolvovat. Rozhodně doporučuji všem, kteří se chtějí dále rozvíjet a pomáhat druhým v jejich osobním rozvoji.“ Pavel Škoda, paskoda@seznam.cz

„Výcvik INTECO jsem si vybrala s cílem získat nové dovednosti pro práci s lidmi v roli vedoucí týmu a metodičky v neziskovce, která poskytuje sociální služby. Rok strávený výcvikem byl rokem velmi intenzivním, plným nových poznatků, zkušeností, dovedností, otázek a odpovědí. Znamenal také setkání se skvělými lektory a lidmi. Přinesl změnu v mém vlastním uvažování, zejména v tom, co lidem pomáhá v jejich rozvoji. Umožnil mi získat ještě větší důvěru ve schopnost lidí nacházet řešení nejrůznějších situací a otázek sami v sobě. Od doby ukončení výcviku jsem koučovací přístup začala postupně využívat ve své každodenní manažerské praxi ve prospěch pracovníků sociální služby i klientů (při vedení porad, plánování, řešení pracovních úkolů, rozvoji pracovníků apod.). Tento přístup dává prostor pro změnu a zlepšení, vede k  uvědomění a přijímání odpovědnosti. Znamená také odkrývání a využití potenciálu všech zúčastněných a větší pohodu při společné práci.“ Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Rané péče Ostrava

Více referencí zde.

Chcete se přihlásit na kurz?