Reference absolventů koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč (manažerů, sociálních pracovníků, psychologů, pedagogů, kouči OSVČ)

Reference manažerů a HR manažerů

„Už jste někdy zažili skvělý koučink? Čím vás zaujal? Ve svém okolí se stále setkávám s názorem, že koučování není vhodná forma rozvoje a člověka nikam neposune. Také slýchávám, že koučování již vyzkoušeli, ale nebyl to úplně příjemný zážitek. Mám za sebou roční výcvik u Sylvie Navarové, kde jsem obhájil certifikát akreditovaného kouče a těším se, že se budu posouvat v této roli, ale také se mi podaří měnit pohledy na koučování 💪.“ Petr Palička, MBA, Customer Loayalty Lead, Česká spořitelna, a. s.

„Výcvik INTECO – Integrativní kouč jsem zvolila na základě reference od kolegyně a určitě ho vřele doporučuji všem, kteří o koučovacím výcviku uvažují. Velmi oceňuji obsah a strukturu výcviku INTECO a jeho zaměření na různé koučovací přístupy a techniky, ze kterých jako kouč mohu vybírat s ohledem na přínos pro mé klienty a jejich cíle. S kolegy z kurzu jsem měla možnost vše průběžně procvičovat, zkoušet a postupně si osvojit v bezpečném a přátelském prostředí, které nám naše lektorky pomohly vytvořit. Výcvik byl přínosem nejen pro moji práci interního kouče v týmech zákaznického servisu, ale také pro mě osobně. Koučovací techniky využívám nejen při koučování kolegů/klientů, které podporuji v jejich rozvoji a plnění pracovních i osobních cílů, ale také pro svůj osobní rozvoj a sebepoznání. Výcvik lze doporučit nejen budoucím koučům, ale určitě také manažerům a všem, kteří chtějí změnit svůj způsob práce s kolegy či celými týmy a dát jim prostor k rozvoj jejich potenciálu, podněcovat jejich zvídavost a chuť do práce. V rámci naší organizace se výcviku účastnili také kolegové manažeři, kteří nyní koučovací přístup využívají ve své práci a již „sklízí první ovoce“ v podobě více motivovaných kolegů, kteří nový přístup oceňují.“ Mgr. Petra Přiklopilová, kouč zákaznického servisu, Česká spořitelna, a. s.

„Rozhodla jsem se před 2 léty (rok 2020) pro koučovací kurz s názvem „Integrativní kouč“. V té době jsem ze své praxe znala pouze manažerský, výkonnostní koučink. Do kurzu jsem se přihlásila, protože se ráda dozvídám nové věci, které pak zkouším zapojit do svého života. Neměla jsem příliš velké očekávání a čestně musím přiznat, že jsem byla trochu skeptická i k formě, se kterou jsme v covidové době začínali, a to on-line kurzy. Již po prvním dni se mé kritické nastavení naprosto změnilo! Vše perfektně klapalo, mnohé firemní společnosti, nebo školy by se mohly od INTECO poučit! On-line forma byla velmi intenzivní, interaktivní, inovativní, vlastně ideální! Přístup lektorů byl velmi profesionální, on-line forma studia probíhala způsobem, že jsme se ani chvíli nenudili. Uvědomuji si, že celá ta skvělá atmosféra byla tvořena nejenom lektory, ale také mými kolegy a kolegyněmi, studenty. Ne nadarmo se říká: „Jaký si to uděláš, takový to máš“. V mém profesním životě jsem se potkala s nabubřelostí, důležitostí, neosobností, netolerantností. Tady jsem hned od našeho představení pocítila opak. Sešla se nás v kurzu skupinka pokorných, ale nadšených lidí se smyslem pro humor. V průběhu kurzu, který byl z velké části věnovaný praktickému procvičování, jsem se dozvěděla mnoho nového. Bylo to, jako by mi postupně sundávali obvaz z očí, abych mohla prohlédnout. Uvědomila jsem si, jak je práce s lidskou duší křehká, jak někdy malinké rozčeření hladiny způsobí tsunami… Jak se otřesou základy a zboří se staré zvyky, špatně naučené vzorce a začne se stavět nová stavba… Děkuji vám, milé lektorky za váš přístup, vaše průvodcování světem koučinku. Byla to někdy jízda:)! Děkuji také všem kolegům a kolegyním za společně vytvořené prostředí a skvělý, podnětný čas. Jsem vděčná, že jsem mohla být jeho součástí!“ Daniela Jurczková, manažerka

„Roční kurz integrativního kouče mě připravil na využití více stylů koučování a vybavil mě znalostí a hlavně zkušeností s použitím jednotlivých technik a nástrojů. Lektorky se hodně zaměřily na praktickou stránku a vždy dokázali odpovědět všechny otázky. Metodicky mi vyhovovalo procvičování ve skupinkách a také možnost supervizí ať už skupinových nebo individuálních s lektorkami. V rámci kurzu jsme vytvořili přátelskou skupinu vzájemně si pomáhajících a zkušenosti sdílejících účastníků. Koučovací dovednosti plně využívám v rámci své praxe. Výcvik v rámci INTECO mě připravil na různé situace a vybavil mě širokou škálou možností, které mohu v praxi s výhodou použít. Kurz měl také velký vliv na můj osobní rozvoj a jsem velice rád, že jsem ho mohl absolvovat. Rozhodně doporučuji všem, kteří se chtějí dále rozvíjet a pomáhat druhým v jejich osobním rozvoji.“ Pavel Škoda, paskoda@seznam.cz 

„Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro poznávání a zlepšování sebe sama. Skvělé a nesmírně obohacující bylo spojení tří různých lektorek, různých koučovacích přístupů a technik. Obdivuhodná byla práce lektorek i jejich schopnost vystihnout podstatu jakéhokoliv dotazu nebo tématu. Koučovací dovednosti dnes využívám nejen ve svém profesním, ale i v osobním životě. Velkým přínosem se pro mě koučovací dovednosti staly při řešení složitých až krizových situací. Díky výcviku kouče jsem získala schopnost odstoupit od situace, opustit úhel osobního pohledu, nahlížet z více rovin, aktivně naslouchat a nezaujatě prozkoumávat všechna možná řešení. Kromě toho všeho jsem poznala mnoho zajímavých a inspirujících osobností, navázala zajímavé kontakty a velká přátelství a prožila mnoho báječných a zcela neopakovatelných dní svého života. Zkrátka dala bych si to celé ještě jednou :-) Výcvik INTECO otevírá nové a nečekané možnosti a moc bych ho přála každému. Ze srdce děkuji lektorkám i mým báječným kolegům za všechno a hlavně z a to, že jsou!“ Petra Višnická, jednatelka, Nezávislé odbory Teva Czech Industries

„Od roku 2002 pracuji jako HR manažer v nadnárodním výrobním prostředí. V posledních letech jsem zvažovala, jak mezi své dovednosti zařadit koučování. Má volba na základě referencí padla na kurz INTECO, který jsem v Ostravě absolvovala v říjnu 2016. Jsem zvyklá velmi zvažovat míru přínosu svého času i peněz investovaných do osobního rozvoje, má očekávání byla tedy vysoká. Dnes mohu říct, že nastavená laťka byla vysoce přesáhnuta. Kurz považuji za velmi kvalitní jak z hlediska úrovně lektorů, rozsahu i struktury obsahu. Odnesla jsem si dovednosti, které považuji za přelomové jak pro práci s lidmi, tak pro pozici výkonného manažera.  Do své pracovní praxe je mohu plně integrovat. Pro svůj osobní i profesní život jsem získala nástroje, které mi umožňují novým způsobem pracovat se svými myšlenkami, nápady i organizací času a vedou mne nejkratší cestou k efektivnímu jednání.“ Petra Svobodníkovápetra.svobodnik@gmail.com, LinkedIn – Petra Svobodníková, nyní výkonná ředitelka Asociace integrativních koučů a spolupracující lektorka výcviku INTECO a Koučink ve výchově a vzdělávání

„Kurz Integrativní kouč jsem si vybrala na základě referencí a doporučení, proto jsem věděla, že bude “dobrý”. Nicméně již po prvním dni kurz vysoce předčil veškerá má očekávání! Koncept kurzu je výborně metodicky zpracovaný, interaktivní, s důrazem na praxi a osobní prožitek. Kurzem nás prováděly tři úžasné lektorky s profesionálním i lidským přístupem a po celou dobu nás podporovaly, motivovaly a inspirovaly. Kurz mi byl obrovským přínosem jak v pracovní tak v osobní oblasti – díky osobnímu prožitku nové techniky se mi dokonce podařilo otěhotnět:-) Všem třem lektorkám – Sylvii Navarové, Janě Zouharové, Janě Mynářové – patří obrovské poděkování a přeji spoustu dalších spokojených absolventů Intergrativního kouče.“Mgr. Hana Kaniová, studijní ředitelka Pygmalion, nyní spolupracující lektorka kurzu Kariérové poradenství a koučování a řady 1 denních kurzů CEPSYS

– Jak vám kurz vyhovoval po metodické/lektorské stránce? Líbila se různorodost metod, se kterými jsme měli možnost se seznámit, a rovněž lektorky, které svou osobností zpestřily výuku. 

– V čem vidíte výhodu výcviku INTECO? V samotné podstatě kurzu. Mít možnost osahat si různé koučovací přístupy. Znát jen jeden přístup je dosti svazující a nekomfortní. 

– Jaká je využitelnost koučovacích dovedností ve vaší praxi? Koučovací dovednosti využívám v denní praxi . Koučovací přístup mi usnadňuje práci s klienty. 

– Jak vás výcvik INTECO ovlivnil po osobní stránce? Otevřel mi jiný způsob komunikace. Dokážu lépe porozumět druhým lidem. Barbara Káňová, MSc, SAGRAVITA s.r.o. 

– Jak vám kurz vyhovoval po metodické/lektorské stránce? Trvalo mi dlouho si zvyknout na metodiku, kterou je program veden. Postrádala jsem jasnou koncepci a vím, že v koučinku není ideální otázka PROČ , ale často jsem prostě nevěděla proč co děláme, k čemu to směřuje. Má motivace stoupla až koncem kurzu, kdy mi jednotlivé věci začaly do sebe zapadat. Chyběl mi lektorský přístup na úkor toho „koučovského“. Mnohdy jsem postrádala jasné odpovědi na otázky. Co oceňuji je možnost tréninku a práce formou triád. Přínosné jsou také supervize, ať už individuální či skupinové. 
– V čem vidíte výhodu výcviku INTECO? Jaká je využitelnost koučovacích dovedností ve vaší praxi? Výhodu vidím v integraci více přístupů. Otevřely se mi obzory a jsem ráda, že je můj „koučovací kufr“ naplněn smysluplnými technikami, které mohu využít u klientů tak, aby to pro ně bylo co nejužitečnější.

– Jak vás výcvik INTECO ovlivnil po osobní stránce? Především mi dodal odvahu vystoupit ze své cesty konzultanta a stát se koučem. Prvky koučinku využívám při manažerském vedení i v běžném životě. Lenka Chýlková, obchodní ředitelka New Dimension s.r.o. 

„Výcvik Integrativní kouč je pro mě i mé kolegy, kteří jej absolvovali, něčím, co nás profesně velmi posunulo v oblasti koučovaní našich klientů. Lektorky vedou výuku vysoce profesionálně, interaktivně a přitom lidsky. Techniky a koučovací směry, které jsme se naučili,  jsou velkou inspirací, využíváme s úspěchem v praxi a naši koučovaní jsou spokojení. Mohu s čistým svědomím jen doporučit. Přeji vám hezké okamžiky s koučinkem.“ Mgr. Iveta Štvartáková, poradce pro individuální rozvoj New Dimension s.r.o.

Reference psychologů

„Zpočátku jsem ke koučinku měla spíše odmítavý postoj. Připadalo mi to příliš povrchní, nejde se k podstatě problému…postupně jsem se potkávala s lidmi, kteří koučink absolvovali a při diskuzích s nimi jsem měnila názor. Od několika známých jsem dostala tip právě na INTECO. Výcvik INTECO jsem absolvovala v roce 2022. Ocenila bych především:

🍀Profesionální přístup – v tom smyslu, že všechna víkendová školení byla dobře připravená, hodně prakticky zaměřená, takže jsem měli možnost všechno si zkoušet. A praxe se prolínala i s teorií, ke které jsme dostali spoustu materiálů. Ve výcviku se střídaly 4 lektorky, z nichž každá má jinou zkušenost i přístup. Společné mají to, že svoji práci dělají rády a dobře 🙂

🍀 Triády – byly povinnou součástí a šlo o nácvik technik ve třech, kdy jsme si měli možnost prakticky zkoušet to, co jsme se naučili.

🍀 Po skončení každého víkendového setkání bylo ještě 2hodinové online „zopakování“🍀 Velký důraz byl kladen na sebereflexi a všímavost.

🍀 Nechyběly individuální i skupinové supervize, v nichž panovala přátelská atmosféra.

🍀 Díky systematickému opakování a supervizím jsme měli možnost dobře se vše naučit 🙂

Pro mě osobně bylo velkým přínosem to, že jsem se naučila hodně nových technik, které integruji do své terapeutické praxe. Výcvik bych vřele doporučila začínajícím psychologům (naučí se vést rozhovor, klást otevřené otázky, využijí techniky…) i těm, kteří se věnují terapii a mohou do ní vnášet nové prvky i jiný pohled na klienta. A samozřejmě i všem ostatním, kteří se chtějí naučit přistupovat ke klientům profesionálně.“ PhDr. et Mgr. Pavla Šňupárková, akreditovaná psycholožka, psychoterapeutka

„Roční koučovací kurz INTECO vřele doporučuji psychologům, koučům či lidem, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti koučovacích rozhovorů. Kurz poskytne základní vhled do koučovací struktury rozhovorů, umění kladení otázek, rozličných technik a směrů koučinku (výkonový, systematický, všímavý koučink a další). Délku výcviku vnímám jako jeden z jeho klíčových parametrů jeho kvality, také oceňuji přístup a kvalifikaci lektorů.“ Mgr. Dagmar Hájková, psycholožka, psychoterapeutka a koučka, nyní také spolupracující lektorka kurzů CEPSYS

„Doporučuji všem, kteří o kurzu Integrativní kouč uvažují. Informace, metody, techniky, pracovní nástroje, vztahy a zážitky z kurzu jsou nesmírně obohacující nejen pro práci lidí, kteří pracují s lidmi, ale i pro absolventy samotné. Moji profesní oblast rozhodně obohatily získané metody a techniky, které lze využít jak při „čistém“ koučinku, tak při práci s klientem, kde lze využívat pouze koučujícího přístupu. Jinými slovy – kurz mi přinesl rozvoj kompetencí a možností při práci s klientem, ale posílil i moji sebedůvěru.Každý účastník kurzu získává, ale i něco víc, než rozvoj vlastních kompetencí, a to je uvědomění si sebe sama jako „budoucího kouče“, ale i sebe sama coby klienta. Modelové situace, které tvoří stěžejní část výcviku, dávají zážitek hlubšího poznání sebe sama a podněcují práci na sobě. Možnosti osobního rozvoje a efektivity koučování si každý uvědomí a docení již během kurzu, který je velmi cennou sebezkušeností.Principy, metody jsou vysvětleny, lektory předvedeny a absolventy procvičovány za podpory lektorů. Všechna setkání, včetně supervizních, probíhala v příjemné, klidné a pozitivní atmosféře, zaměřené na rozvoj získávaných dovedností kouče, ale i sebereflexi. Lektorkám děkuji za tuto zkušenost a přeji úspěšnou realizaci dalších běhů kurzu Integrativní koučink.“Mgr. Helena Vrzalová, psycholog 

„Mezi hlavní domény mé praxe patří terapeutická práce s rodinou, s celým rodinným systémem, vycházející ze systemického přístupu. Pro rozšíření palety mnou nabízených služeb jsem hledala další možnost s důrazem na posílení svého osobního rozvoje. Zvolila jsem koučink, který jsem úspěšně absolvovovala v říjnu 2016. Volba ročního výcviku v integrativním koučinku INTECO, organizovaného Školou manažerského rozvoje v Ostravě, nebyla náhodná. S touto vzdělávací institucí jsem měla pozitivní zkušenost z mého předchozího působiště, z úřadu práce, kde jsem pracovala na pozici vedoucí poradenských služeb. Reakce nezaměstnaných na jejich nabízené kurzy byly velmi pozitivní. Kurz předčil mé očekávání hned v několika oblastech. Především svou koncepcí – je vystavěn systémem modulů, jež jsou vzájemně prostupné, od jednoduchého ke složitému. Pak lektorským obsazením – konkrétně Sylvie Navarové, Jany Mynářové a Jany Zouharové – které vyniká vysokou mírou profesionality a zároveň lidskosti a patří jim velký dík. K neposledním benefitům se řadí skvělá organizace kurzu s připravenými materiály a příjemným zázemím.A co mi kurz přinesl? Jednoduše řečeno obohacení nejen v oblasti profesní, ale i v oblasti osobního rozvoje. Techniky koučinku, koučovacího přístupu jsou multifunkční, využitelné jak v profesi, tak v osobním životě. Stěžejní částí výcviku jsou modelové situace se zážitkem hlubšího poznání sebe sama, dávají možnost práci na nejdůležitějším nástroji, na sobě samém. Již v průběhu výcviku jsem začala s integrací koučovacího přístupu do své praxe ke spokojenosti mých klientů.“Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, psycholog, nyní spolupracující lektorka 2 denního kurzu Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou

„Program je postavený tak, že za rok budete umět opravdu koučovat. Lektorky jsou profesionálky, velmi vstřícné. Na výcviku je příjemná atmosféra a podporující přistup lektorek. Velmi nápomocné je, že ke každému dni jsme měli vytištěné materiály a prezentace, každou techniku jsme mohli vyzkoušet a pochopit, jak to funguje v roli kouče a v roli klienta. Moc děkuji lektorkám! Pro mě to byl rok plný studia a zážitků spojený s výcvikem INTECO. „ Mgr. Tatiana Sechkar, psycholog

Reference pedagogů

– Jak vám kurz vyhovoval po metodické/lektorské stránce? Všechny tři lektorky byly skvělé a úžasné, zkušené odbornice, sympatické, lidské, přívětivé, citlivé k potřebám studentů a přitom přísně sledující jejich rozvoj i dodržování stanovených pravidel kurzu.

– V čem vidíte výhodu výcviku INTECO? Rozhled v široké oblasti koučinku. Jako účastník jsem nebyl svázán jednostranností konkrétního přístupu, natož „jediného správného přístupu“. Lektorky, každá se svým vlastním preferovaným stylem práce, byly plné respektu i k odlišným koučovacím metodám a nechávali svobodu volby na samotném účastníkovi, současně respektovali i postupy ostatních lektorek. Výhoda integrovaného přístupu se mi v plné míře ukázala na jednom z tréninkových setkání, kterého se účastnil student jiné koučovací školy, zaměřené výhradně na výkonový Koučink. Tento kolega byl velmi překvapený šíří odborného záběru (i počtu používaných technik), kterým jsme v rámci výuky zabývali a po diskusi s námi dostal chuť rozšířit si své znalosti o další koučovací přístupy.

– Jaká je využitelnost koučovacích dovedností ve vaší praxi? Využití v mé praxi je obrovské, protože na základě absolvovaného kurzu jsem se rozhodl posunout vlastní kariéru u zaměstnavatele směrem ke koučinku a práci s lidmi. A to tak, že se stanu interním koučem pro pracovníky naší organizace. Kurz měl na mne i další pozitivní vlivy, např. jsem potkal spoustu úžasných a skvělých lidí, odborníků z různých oblastí, od kterých jsem se hodně naučil a vzájemně jsme si mohli pomáhat i ve svých běžných profesích.

– Jak vás výcvik INTECO ovlivnil po osobní stránce? Kurz významně ovlivnil mé komunikační dovednosti, samozřejmě pozitivně J. Získal jsem jiný pohled na vlastní život a své místo v něm. Poznal jsem chyby, kterých jsem se roky dopouštěl v komunikaci s ostatními, kdy jsem byl přesvědčený, že takový způsob interakce s ostatními je normální, že to jinak nejde. Na kurzu jsem poznal, že to jinak jde, a nejen jinak, ale i lépe!!! Kurz mne připravil o spoustu předsudků a chybných předpokladů. Ne vždy to sice bylo příjemné, ale vždycky to bylo přínosné pro můj další osobní rozvoj. Díky kurzu umím všímavěji žít vlastní život a jsem moc rád, že jsem se ke kurzu dostal, ať už v tom má prsty náhoda či osud :) Ing. Marek Bumbálek, Slezská univerzita, Opava

Jak poznáte člověka, který se už setkal s koučinkem? Místo patlání se v problému se snaží hledat řešení, věří ve své vlastní schopnosti (ale ne zas příliš, protože ví, že každý z nás občas potřebuje průvodce, který vám pomůže znovuobjevit dříve ztracenou cestu) a přebírá odpovědnost za svoje jednání (tzn. že se nevymlouvá na okolnosti, ostatní…). Takové lidi s největší pravděpodobností potkáte na kurzech integrativního koučinku ve Škole manažerského rozvoje. Přál bych si, aby co nejvíce lidí stejně jako já nalezlo „ostrov pozitivní deviace“, tzn. velmi zajímavé inspirativní lidi, obohacující pestrý studijní program a hlavně, aby případně znovu objevilo samo sebe, jako se to v rámci kurzu podařilo mě. Mgr. Stanislav Knob, Ph.D., zástupce ředitele na SŠ, ZŠ a MŠ Monty school, Ostrava-Poruba

„Skvěle koncipovaný i lektorovaný výcvik INTECO je velkým a intenzivním zážitkem, který mohu vřele doporučit všem, kteří mají šanci využít ho v praxi. Tento výcvik má potenciál posunout vás dál, ať už jste byli na jeho začátku kdekoli. Zvláště oceňuji integrativnost koučinkových metod a stylů, která mi umožnila vybrat si vlastní cestu. Paleta využití hýří možnostmi, ať jste v roli pedagoga nebo ředitele školy. Každopádně jde o funkční prevenci proti uvíznutí v zaježděných kolejích  nebo zůstávání na povrchu. Rozvíjí a podporuje tvůrčí potenciál, samostatnost, radost z práce a seberozvoj. Při použití dovedností a metod kouče v roli pedagoga ocenili mí student jako největší přínos výrazný pokrok v zefektivnění studijních a čtenářských dovedností, samostatné myšlení a sebeuvědomění. Umění proměny z mentorského na koučovací vztah přináší vítané oboustranné obohacení. V roli ředitelky střední školy bylo zavedení koučovacího stylu do manažerských aktivit přijato pomaleji než u studentů, avšak postupem času i přes počáteční náročnější časovou investici se díky větší samostatnosti, přebírání vyšší míry zodpovědnosti a tím i větší míře svobody stal koučovací styl vítaným oživením a metodou, kterou při možnosti výběru mezi tradičním způsobem řešením a koučovacím postupem volí mí kolegové téměř vždy raději. V obou svých profesních rolích vnímám velký přínos koučovacího výcviku.“ Mgr. Hana Dvořáková, pedagog a ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, Ostrava

„Koučovací výcvik Integrativní kouč mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku – že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče.“ Mgr. et Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog

Reference sociálních pracovníků

„Výcvik INTECO jsem si vybrala s cílem získat nové dovednosti pro práci s lidmi v roli vedoucí týmu a metodičky v neziskovce, která poskytuje sociální služby. Rok strávený výcvikem byl rokem velmi intenzivním, plným nových poznatků, zkušeností, dovedností, otázek a odpovědí. Znamenal také setkání se skvělými lektory a lidmi. Přinesl změnu v mém vlastním uvažování, zejména v tom, co lidem pomáhá v jejich rozvoji. Umožnil mi získat ještě větší důvěru ve schopnost lidí nacházet řešení nejrůznějších situací a otázek sami v sobě. Od doby ukončení výcviku jsem koučovací přístup začala postupně využívat ve své každodenní manažerské praxi ve prospěch pracovníků sociální služby i klientů (při vedení porad, plánování, řešení pracovních úkolů, rozvoji pracovníků apod.). Tento přístup dává prostor pro změnu a zlepšení, vede k  uvědomění a přijímání odpovědnosti. Znamená také odkrývání a využití potenciálu všech zúčastněných a větší pohodu při společné práci.“ Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Rané péče Ostrava

1. Jaký je můj celkový dojem z výcviku a jak hodnotím jednotlivé školitele? Výcvik byl moc fajn. Líbilo se mi, že se v žádném případě nejednalo o pasivní předávání informací, ale byli jsme zcela přirozeně vtaženi do tvůrčího procesu, který podněcoval zvídavost každého účastníka. Naše školitelky Vnímám jako profesionály na vysoké úrovni inspirující osobnosti.

2. Co mne nejvíce oslovilo? Nelze vytrhávat jednotlivosti z celého kontextu, které by samy o sobě mnoho neznamenaly. Vyhovovalo mi, že jsme se postupně seznamovali s různými koučovacími přístupy, mohli jsme je záhy procvičovat a porovnávat.

3. Co mi zcela nesedlo? Nic takového tam nebylo.

4. Co konkrétně mi nejvíce pomohlo? Účast na kurzu, na který jsem se vždy těšila a mrzelo mne, že jsem z pracovních důvodu musela jedno setkání vynechat. Sdílení stejné problematiky s ostatními kolegy, nácviky v triádách, společné supervize, individuální supervize, vlastní praxe a hlavně poslech svých nahrávek koučovacích rozhovorů za účelem vylaďovat nedostatky.

Dovolím si přidat ještě jednu otázku na kterou si také odpovím. Jak využívám nabytých zkušeností? Koučink mi pomáhá především v zaměstnání při řízení svého pracovního týmu, ale i v osobním životě. Pomáhá mi hledat nové cesty, nové nápady.“ Soňa, vedoucí sociálních služeb

„Kurz Integrativní kouč motivovaného účastníka vtáhne do děje takovým způsobem, že po absolvování, díky profesionálnímu a lidskému přístupu lektorů, změní přístup k sobě a tím pádem i k druhým. Samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Mám vlastní zkušenost a kurz jednoznačně doporučuji.“ Mgr. Renata Václavková, supervizor, psychoterapeut

Reference koučů OSVČ

„Kurz Integrativního koučinku jsem si vybrala před více než dvěma lety, protože mě už pár let baví a naplňuje odhalovat lidské příběhy a odkrývat lidský potenciál. Léta se věnuji józe a tak mě koučink přitáhnul jako magnet díky tomu, na jakých principech funguje. Jsem moc ráda, že jsem se ho rozhodla studovat právě v INTECU, kde jsem našla všechno a ještě mnohem vice, než jsem předpokládala. V kurzu se nás sešla skvěla parta lidí, na které jsem se každý měsíc těšila, a o to více mě cesta studií bavila. Lektorky kurzu jsou ty nejpovolanější z povolaných, takže kvalita lekcí je opravdu prvotřídní. Naučila jsem se toho opravdu hodně, jak sama o sobě, tak o tom, jak přistupovat ke klientům. Kurz předčil mé očekávání ve všech směrech a doporučila bych ho každému, kdo přemýšlí nad opravdu kvalitním studiem koučování. Jsem velmi vděčná, že se mohu zvát absolventem a děkuji za všechny vědomosti, které jsem díky INTECU získala.“ Petra Legindi, koučka

„Kurz INTECO byl pro mě obrovským přínosem. V profesi výživového poradce se mohu pomocí koučování věnovat klientům mnohem více do hloubky a oslovit i širší spektrum lidí.Během kurzu jsem však přišla na to, že mi dělá mnohem větší radost, když mohu lidem pomáhat žít spokojenější život, v tom jsem se opravdu našla a konečně mám profesi, kterou dělám srdcem a s nejlepším přesvědčením.Kdybych tento kurz neabsolvovala, nikdy bych na to nepřišla.A proč jsem si vybrala zrovna kurz INTECO? Protože je dlouhý a to je záruka, že se koučovat opravdu naučíte. Vedou ho opravdové profesionálky a jsou vám celý rok k ruce, když potřebujete. Výhodou jsou i pravidelné supervize. Za mě jsem si nemohla vybrat lépe a jsou to nejlépe investované peníze za poslední dobu.A jako bonus poznáte spoustu nových lidí z kterých se stávají výborní známí a kamarádi, protože atmosféra celého kurzu je ve velmi přátelském duchu.Děkuji za všechno.❤️ Jana Stáňová, životní kouč

Reference na kurz Koučink ve výchově a vzdělávání

V létě roku 2022 jsem se rozhodla pokračovat ve vzdělávání „kouče“. Velmi mě zaujala nabídka ŠMR „Koučink ve vzdělávání a výchově“ na jejich webových stránkách. Tento intenzivní půlroční výcvik přinesl do mého života mnoho pozitivního, otevřely se mi další obzory a možnosti práce nejen s dětmi v ZŠ. Díky Sylvě a také ostatním lektorkám jsem se dozvěděla a vyzkoušela spoustu nových metod koučinku, které jsem aplikovala a používám  stále v práci se svými studenty. V současné chvíli jsem ve fázi příprav rozšířit své aktivity i na řady svých kolegů – pedagogů. Ze své dvacetileté práce učitelky vím, jak moc se zanedbává „ošetření a podpora“ činnosti kantorů.

Chci poděkovat svým kolegyním z výcviku. Jedna vedle druhé pro mne byly velkou inspirací. Navzájem jsme se podporovaly, směrovaly, ujišťovaly, že to, kam míříme, má smysl. Tohle beru jako jeden z největších přínosů tohoto výcviku.

Nikdy nezapomenu na úžasnou a pozitivní lektorku Hanu Kaniovou, otevřenou a sdílnou Petru Svobodníkovou a v neposlední řadě vrcholnou profesionálku, člověka na svém místě – Sylvii Navarovou. Moc jim děkuji za vše, čím obohatily můj profesionální a pracovní život.

Stoprocentně Vám tento výcvik „Koučink ve vzdělávání a výchově“ doporučuji.“ Zdenka, učitelka ZŠ

„Koučovací výcvik Koučink ve výchově a vzdělávání mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku – že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče.“ Petra Mařádková, pedagog a psycholog

„Pokud bych měla jedním slovem zhodnotit výcvik, kterým jsem prošla, bylo by to určitě slovo výborný. Koučovací výcvik je velmi kvalitním nástrojem pro maximální zdokonalení komunikačních dovedností a rozvoji kompetencí řešit problém. I kdybych se už nikdy nevěnovala koučování jako takovému, stoprocentně velkou část získaných dovedností použiji a používám ve své práci v pozici vedoucího pracovníka. Tento komunikační nástroj je k nezaplacení a já velmi děkuji celému týmu za čas, který nám věnoval a chuť díky níž nás z pozice nezasvěceného člověka posunul na pozici kouče. Ovšem dovednosti nejsou zadarmo, tudíž jenom neustálý trénink a sebereflexe povedou k dalšímu zdokonalení. Děkuji! Věra, zástupce ředitele ZŠ Krnov

„byl bezva a bylo pro mě příjemné strávit čas s příjemnými a zajímavými lidmi
a těším se na příště… Iva„, vedoucí učitelka MŠ Petřvald

Z hodnocení kurzu pořádaného pro ředitele Pedagogicko-psychologických poraden Moravskoslezského kraje:

„Oceňuji kompetence lektorek, obsahové i didaktické uspořádání s akcentem na praktické dovednosti.“

„Lektorky jsou příjemné, erudované, hodně šikovné :)“

„Oceňuji odbornou přípravu lektorů.“

„Na kurzu oceňuji seznámení se s tématikou a metodami. Na lektorkách dokonalost a důslednost.“

„Oceňuji profesionální přístup, studijní materiály, příjemné prostředí, atraktivitu témat a jejich využitelnost v praxi.“

„Oceňuji přehlednost, srozumitelnost a opravdu hodně prostoru si techniky vyzkoušet. U lektorek zřejmou vysokou odbornost obou lektorek, nebyla otázka, na kterou by nedokázaly odpovědět.“

Reference na kurz Kariérové poradenství a koučování

Vážené a milé lektorky, chtěla bych vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou lehkostí, ale zároveň pevnou rukou, jste nás online kurzem prováděly. Vaše odborné znalosti mi poskytly, a věřím, že i do budoucna mi budou poskytovat, množství nápadů pro mou práci se školními dětmi. Semináře měly vždy velice příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru. Měla jsem obrovské štěstí i na účastnice kurzu – každá jsme byly z úplně jiné pracovní sféry. Vzájemné sdílení našich zkušeností mělo pro mě velký význam. Osmdesáti hodinový kurz pro kariérové poradce měl pro mě zásadní význam. Děkuji.“ Blanka, ZŠ Porubská, Ostrava

Velmi děkuji za praktické nástroje, které využiji v kariérovém poradenství, např. metaforu stromu, kolo rovnováhy, techniky s kartami a mnoho dalších podnětných aktivit. Během kurzu jsem načerpala spoustu inspirace, získala kontakty na kolegyně – poradkyně a poznala zákulisí nové profese. Kurz jste vedly velmi empaticky, srozumitelně a profesionálně, i s ohledem na on line prostředí. A také děkuji za úžasně zpracované materiály – metodiky a obsahy kurzů, včetně prezentací. Renata, kariérová poradkyně OSVČ

Celý kurs byl hezky a kvalitně připraven, včetně materiálů, které využijeme ve své práci. Důraz byl rovněž kladen na praktické činnosti a jejich dostačující procvičení. Lektorky vedly hodiny velmi příjemně, snažily se o klidný průběh výuky s úsměvem. Zodpovědně nám vysvětlily i náročné části učiva, trpělivě nám odpovídaly na naše dotazy. Odnáším si důležité vědomosti pro práci kariérového poradce. Rovněž prakticky vyzkoušené pracovní postupy se zpětnou vazbou od spolukurzistek. Ale také hodně vzpomínek na příjemné chvíle s příjemnými lidmi.“ Majka, pedagog SŠ

Kurz byl pro mě přínosem. Na začátku tohoto školního roku jsem byla postavena před úkol stát se vyučující předmětu o volbě povolání a zároveň kariérním poradcem na škole. Na škole již několik let vykonávám funkci výchovné poradkyně, tak bylo nějak přirozené být i kariérním poradcem. Ze začátku jsem si i já myslela, že opravdu jedno splývá s druhým.

Díky Vašemu kurzu se mi otevřely oči a teprve teď chápu smysl a obsah práce kariérového poradce.

I když pracuji ve škole pro žáky s lehkým mentálním postižením, použila jsem některé metody nebo koučovací nástroje (přiměřeně mentalitě žáků) a zjistila jsem, že nám to pomáhá.

Chce to nebát se učit a zkoušet stále nové.

Z kurzu si odnáším:

 • náměty do hodin předmětu o volbě povolání
 • zajímavé koučovací nástroje
 • zkušenosti s učením se novému
 • příjemné chvilky s novými lidmi a poznatky z jejich činnosti kariérového poradce
 • nový pohled na kariérové poradenstvíMartina, pedagog a kariérový poradce na Speciální ZŠ

Osobní přístup, smysluplnost technik a zažití osobních zkušeností, které mohu využít i mimo kariérové poradenství: Kurz mi přinesl znalost technik pro práci kariérového poradce, které jsem si mohla osobně vyzkoušet. Získané informace a zkušenosti mohu využít i mimo kariérové poradenství. Oceňuji materiály, které jsem ke každému semináři dostala.“ Jana, výchovný a kariérový poradce ZŠ

Kurz probíhal ve velice příjemné atmosféře, lektorky se nám maximálně věnovaly a ochotně odpovídali také na dotazy, které jsme měli. Celý kurz nesmírně obohatil mé znalosti v oblasti koučinku a poradenství o nové a zajímavé techniky. Odnáším si mnoho technik a nápadů, které můžu využít ve své praxi. Jsem ráda za poznatky o fungování mozku a využití přirozených reakcí ostatních. (toto pro mě bylo nové). Kurz byl zaměřen mnoha směry – teorie i praxe a nic mi nechybělo.“ Kamila, kariérový poradce v neziskové společnosti

Osobně se mi velmi líbil způsob, jakým byl kurz veden. Sami jsme byli situováni do pozice klienta, který chce něco řešit. Mohli jsme si vyzkoušet sami na sobě různé metody a mít s tím spojeny i vlastní prožitky. Myslím, že je to velmi důležité při další práci se studenty. Mohu být schopna ještě větší empatie a naopak vyvarovat se toho, co mi nedělalo dobře. Vyzkoušela jsem si poprvé skupinovou terapii, i když samozřejmě v odlehčené podobě, za což jsem ráda. Byla jsem vděčná, že nešlo jen o teoretické přednášky. Celý kurz hodnotím velmi pozitivně a děkuji za profesionalitu, s jakou jste k nám přistupovaly. Na každý následující kurz jsem se velmi těšila a byla v očekávání, co nového zažiji a poznám.“ Lenka, pedagog a kariérový poradce, Gymnázium

Atmosféra celého kurzu byla velmi příjemná. Promyšleně strukturovaný kurz nabízel dostatečný prostor pro nácvik a trénink nových technik a strategií breitling repliky hodinek. Obohacením kurzu byla účast lidí i z jiných oborů, což nabízelo více pohledu na věc a vhledu do problematiky KP. Odnáším si:

 • Jiný pohled na problematiku kariérního poradenství
 • Seznámení s novými  – zajímavými – kreativními technikami, se kterými se dá s žáky pracovat
 • Zásobník her – technik
 • Nápady, jak zlepšit a změnit svou práci KP
 • Pochopení a vedení technik vedení rozhovoruMichaela, výchovný a kariérový poradce SŠ

Odnáším si:

 • mnoho cenných rad, materiálů a námětů, jak nasměrovat žáky v jejich kariérním růstu,
 • „společné dílo“, které vznikalo v přátelské a inspirující atmosféře,
 • nový pohled na náplň kariérového poradce,
 • důležitý poznatek – KP neradí, pouze směřuje,
 • díky kariérovému stromu jsem si o sobě i já mnohé uvědomila…

Kurz probíhal ve velmi příjemné, neformální a otevřené atmosféře. Seznámila jsem se s novými metodami (a že jich bylo) a s následným využitím v praxi. Největší přinos spatřuji v tom, že dochází k propojení teorie s praxí, tím pádem získáme inspirativní podněty pro další práci.

Jsem si vědoma, že jako začínající kariérový poradce stojím na začátku, program vnímám jako odrazový můstek a bude záležet jen na mně, jak daleko doletím. Nikola, pedagog a kariérový poradce SŠ

„Odnáším si zajímavé techniky a nový pohled na svojí sebereflexi. Přínosem byla práce s kartami, prostor pro sebereflexi a čas strávený s lidmi, kteří chtějí objevovat svoje možnosti. Seminář naplnil moje očekávání. Jen tak dále :)“

„Moc děkuji za krásně strávený den! Super atmosféra komorního prostředí, profesionalita lektora, informace o materiálech, ze kterých mohu čerpat při dalším studiu.“

„Děkuji za skvělý přístup a uvědomění, že i učitelé si občas chtějí hrát :) Odnáším si uvědonění svého potenciálu, nové metody, které mám chuť zkusit se svými žáky, vědomí o literatuře, inspiraci a prožitky.“

Nejvýznamnější klienti kurzů na zakázku

Mezi naše nejvýznamnější aktuální klienty patří Railsformers s.r.o., LIBERTY Ostrava, UNEX a.s., Ernst Leopold s.r.o., BANDI a.s., Městská policie Karviná (rozvojová setkání týmů a týmový koučink), Krnov, CEDU a další základní a střední školy (výcvik ředitelů ZŠ Moravskoslezského kraje v koučování), Eschola v.o.s., New Dimension a další vzdělávací společnosti (výcvik v Integrativním koučování), Rovnovážka (rekvalifikace Administrativní pracovník, personální činnost), a mnohé další.