Kariérové poradenství a koučování

80 hod. z praxe pro praxi kariérových poradců. Kariérní diagnostika. Vedení kariérních rozhovorů se zaměřením na práci s vizí budoucnosti a stanovování cílů. Rozhodovací techniky. Inspirace pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

INTECO – Integrativní kouč, Ostrava/On-line

203 hod. výcvikový program. Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Všímavý koučink a mentoring

93 hod. výcvikový program pro pokročilé kouče. Všímavý koučink 50 hod., Týmový koučink 10 hod., Supervize a mentoring (skupinová) 30 hod., (individuální) 3 hod.

Zobrazit všechny kurzy

Zájemcům o osobní a profesní rozvoj nabízíme dlouhodobé tréninkové programy. Roční koučovací výcvik INTECO – Integrativní kouč s akreditací MŠMT dle standardů a etiky EMCC, ICF a AIK. Půlroční výcvikové kurzy akreditované MŠMT DVPP Kariérové poradenství a koučování, Koučink ve výchově a vzdělávání či Všímavý přístup a mentorink ve výchově a vzdělávání. Výcviky realizujeme od roku 2012 – jako první na Moravě.

Vzdělávání doplňujeme e-learningem pro dálkové zpřístupnění podkladů k výuce a prezenční výuku kombinujeme s on-line spojením pro účastníky ze vzdálených míst.

Dále u nás můžete rozvíjet své dovednosti také v jednodenních kurzech, které realizujeme v rámci projektu CEPSYS – Centrum psychologických služeb.