Termín od: 3. 10. 2024
Termín do: 7. 3. 2025 (vč. zkoušek do 11. 4. 2025)
Čas: 9:30 -17:00 / 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 34.000 Kč

včetně zkoušek 39.000 Kč

Akreditace: MŠMT DVPP č.j. MSMT-781/2023-1-182

93 hod. výcvikový program pro pokročilé kouče. Všímavý koučink 50 hod., Týmový koučink 10 hod., Supervize a mentoring (skupinová) 30 hod., (individuální) 3 hod.

Cíle

Cílem kurzu je skrze osobnostní a sociální rozvoj podpořit účastníky k využití všímavosti v koučinku a při mentorování. Účastníci se v průběhu 93 hodinového kurzu stanou kouči využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jako pomoc svým klientům/žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. Účastníci se naučí:

 • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v koučinku a mentoringu a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Tříbení citlivosti své i klientů/žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
 • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Zvyšovat optimismus a životní pohodu (well-being) svou i klientů/žáků
 • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí v týmu s vlivem na vytváření optimistického kolektivu
 • Vést koučink / mentoring klientů, kolegů a koučovací přístup využívat ve své práci

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, nácvik, on-line trénink, supervize skupinová a individuální.

Podrobný popis výcvikového kurzu zde.

Harmonogram zde

Obsah kurzu

Všímavý koučink:

5 dnů Všímavého koučinku (Mindful coaching), tj. 50 hod. velmi praktického kurzu. Prezentované oblasti zkoušíme, prožíváme a tím se je učíme. Všímavost jako dovednost.

Obsah:

 • Co je to všímavost a jak ji využít v rámci rozvoje sebeuvědomění
 • Všímavé zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti
 • Synoptické pojetí osoby –  prožívání, vědění a jednání
 • 3 kontrolky štěstí
 • Focusing
 • 5 elementů zvyků
 • Zlozvyky v roli kouče
 • 7 hlasů kouče
 • Technika moudrého uvažování
 • a mnohé další

Týmový koučink:

Týmový koučink, kurz pro pokročilé kouče, 10 hod. – zaměřeno na posílení dovednosti koučování týmu a skupiny.

Obsah:

 • Co je tým a vývoj týmu
 • Jaká jsou specifika koučování týmů
 • Jaké koučovací nástroje a techniky můžeme při koučování týmů využít (které již známe)
 • Další techniky pro práci s týmem (Disney strategy, Energetický kotel, Mentální mapování, koučování týmu inspirované Operou)

Skupinová a individuální supervize:

3 skupinové supervize / mentoringy k vlastní koučovací práci a učení se z praxe i od ostatních, tj. 30 hod. – zaměřeno na posílení koučovací dovednosti formou rozvojové zpětné vazby, která je součástí mentoringu. V jejich rámci 2-3 prezentace vlastní koučovací práce formou nahrávky, zpětná vazba skupiny a lektora

3 individuální supervize vlastní koučovací práce, tj. 3 hod.

_______________________________________________________________________________________________________

Zájemci o získání vyššího certifikátu Kouč  dále:

 • Praxe 30 hod. – vlastní koučovací práce
 • Závěrečné zkoušky

Cílová skupina

Kouči mající základní koučovací výcvik v rozsahu min. 80 hod. a zahájenou koučovací praxi (min. 10 odkoučovaných hodin):

 • OSVČ
 • manažeři
 • pedagogové
 • ředitelé škol
 • sociální pracovníci
 • další vedoucí a pomáhající profesionálové
 • zájemci pro koučování a mindfulness

Chcete se přihlásit na kurz?