Termín od: 24. 3. 2023
Termín do: 27. 6. 2023 (volitelné 19. 10. 2023)
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 34000 Kč
Akreditace: DVPP č.j. MSMT-10249/2020-2-393

Cílová skupina

 • pedagogové
 • ředitelé škol
 • zájemci pro koučování, mindfulness a mentoring ve výchově a vzdělávání

Cíl kurzu

Cílem kurzu je skrze osobnostní a sociální rozvoj podpořit účastníky k využití všímavosti v koučinku, při mentorování a ve výuce. Účastníci se v průběhu 80 hodinového kurzu stanou kouči/mentory využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jako pomoc svým klientům/žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. Účastníci se naučí:

 • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v koučinku a mentoringu a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Tříbení citlivosti své i klientů/žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
 • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Zvyšovat optimismus a životní pohodu (well-being) svou i klientů/žáků
 • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí pro výuku s vlivem na vytváření optimistické třídy
 • Vést koučink / mentoring kolegů a koučovací přístup využívat ve směru k žákům

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, nácvik, on-line trénink, supervize skupinová a individuální.

Podrobný popis výcvikového kurzu zde.

Obsah kurzu

Všímavý koučink:

5 dnů Všímavého koučinku (Mindful coaching), tj. 50 hod. velmi praktického kurzu. Prezentované oblasti zkoušíme, prožíváme a tím se je učíme. Všímavost jako dovednost.

Obsah:

 • Co je to všímavost a jak ji využít v rámci rozvoje sebeuvědomění
 • Všímavé zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti
 • Synoptické pojetí osoby –  prožívání, vědění a jednání
 • 3 kontrolky štěstí
 • Focusing
 • 5 elementů zvyků
 • Zlozvyky v roli kouče
 • 7 hlasů kouče
 • Technika moudrého uvažování
 • a mnohé další

Týmový koučink:

Týmový koučink, kurz pro pokročilé kouče, 10 hod. – zaměřeno na posílení dovednosti koučování týmu a skupiny.

Obsah:

 • Co je tým a vývoj týmu
 • Jaká jsou specifika koučování týmů
 • Jaké koučovací nástroje a techniky můžeme při koučování týmů využít (které již známe)
 • Další techniky pro práci s týmem (Disney strategy, Energetický kotel, Mentální mapování, koučování týmu inspirované Operou)

Skupinová supervize:

2 skupinové supervize / mentoringy k vlastní koučovací práci a učení se z praxe i od ostatních, tj. 20 hod. – zaměřeno na posílení koučovací dovednosti formou rozvojové zpětné vazby, která je součástí mentoringu.

 • 1 prezentace vlastní koučovací práce formou nahrávky
 • zpětná vazba skupiny
 • zpětná vazba lektora – prezentace koučovacího rozhovoru za využití všímavého přístupu naplňuje ověření dovednosti pro získání akreditovaného certifikátu MŠMT DVPP

Volitelné nebo povinné pro zájemce o získání vyššího certifikátu Kouč (43 hod.):

 • 3 individuální supervize vlastní koučovací práce, tj. 3 hod.
 • 1 skupinová supervize / mentoring k vlastní koučovací práci a učení se z praxe i od ostatních, tj. 10 hod.
 • Praxe 30 hod. – vlastní koučovací práce
 • Závěrečné prezentace pouze pro zájemce o získání vyššího certifikátu Kouč – zpoplatněno extra, bližší informace k možnosti získání vyššího certifikátu zde

Chcete se přihlásit na kurz?