Termín od: 30. 10. 2023
Termín do: 20. 2. 2024
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 26000 Kč
Akreditace: DVPP č.j. MSMT-781/2023-1-182

Cílová skupina

pedagogové

zájemci pro koučování ve výchově a vzdělávání

Cíl kurzu

Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami koučování ve vzdělávání a výchově. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické psychologie a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví. Naučí se „na řešení zaměřené“ techniky koučování jednotlivců, kolektivu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat, a aplikaci koučování při vedení hodnotících/rozvojových rozhovorů.

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink.

Podrobný popis výcvikového kurzu zde.

Obsah kurzu

1. Setkání:

Základní principy Integrativního koučinku – Základy koučování ve výuce I. (20 hod.) – seznámení s metodou (principy, přínosy, úskalí), trénink schopnosti práce s cílem koučování a s motivací koučovaného, práce s tělem – rozpoznávání fyzických projevů (sebereflexe, schopnost nahlížet druhého) vč. ujasnění způsobu využití koučinku v rámci kariérového poradenství.

 • Filozofické základy a principy koučinku, etický kodex a přehled kompetencí kouče dle ICF
 • Vytvoření partnerského vztahu kouč – koučovaný (důvěra)
 • Škálování
 • Základní struktura rozhovoru (první a další sezení)
 • Formulace zakázky, cíle koučování
 • Nabídka otázek (druhy otázek, uzavřené, otevřené, konstruktivní, před-stava budoucnosti)
 • Sebedefinice jsou profesionála pracujícího koučovacím způsobem

2. Setkání:

Výkonový koučink v praxi – Základy koučování ve výuce  II. (10 hod.) a Pedagog jako kouč  I. (10 hod.) – zaměřeno na specifické komunikační dovednosti a specifické koučovací techniky potřebné v rámci procesu koučování vč. kariérového koučování.

 • Způsob vedení koučovacího rozhovoru – techniky kouče
 • Metodika správného stanovování cílů SMART+ES
 • Metoda GROW
 • Intenzivní tréninky pro aplikaci do praxe

 3. Setkání:

Systemický koučink – Koučink ve vzdělávání a vzdělání v koučinku (20 hod.) – zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Typy bariér, práce s komplikovanými typy osobností v koučování apod. Vše vychází se systemického přístupu a z technik kariérového koučování.

 • Typy klientů a způsoby vedení rozhovorů s nimi (Návštěvník / Stěžovatel / Zákazník)
 • Zadání třetích stran – specifika koučinku ve školním/sociálním prostředí, práce s rodiči
 • Typy koučovacích rozhovorů/interakcí ve třídě (Provázení / Kontrola / Vzdělávání / Poradenství)
 • Technika z kariérového poradenství: Cesta životem pro hledání zdrojů klienta, jeho úspěchů a způsobů zvládání zátěžových situací
 • Práce s prostorem s jednotlivcem a skupinou

 4. Setkání:

Ericksonovský koučink – Pedagog jako kouč  II. (10 hod.) – zaměřeno na budování kontaktu mezi koučem a koučovaným, techniky podporující a ověřující kvalitu kontaktu a podporující motivaci klienta ve vztahu k současnému působení a k budoucímu pracovnímu uplatnění.

 • Další nástroje kouče – Koučovací šipka
 • 4 koučovací otázky pro rozhodování
 • Práce s hodnotami a identitou dle M.H.Ericksona
 • Nácvik rozhovorů
 • 3 židle

5. Setkání:

Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče – Koučovací techniky ve vzdělávání (10 hod.) – zaměřeno na sebereflexi účastníků, zhodnocení vlastních schopností a dovedností práce s rozvojovým/profesním plánem klienta. Způsoby implementace koučování do vlastní praxe.

 • Reflektování
 • Zpětná vazba – formulace a poskytování vč. jednání s problémovým klientem (např. rodičem apod.)
 • Sebereflexe kouče, metareflexe
 • Nástroje rozvojového a kariérového koučování: Kolo rovnováhy, Karteziánské kvadranty, Časová osa
 • Supervidované vedení rozhovoru jako závěr kurzu, předání Certifikátu

Reference

„Koučovací výcvik mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku – že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná.
Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče.“ Mgr. at Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog

Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO – Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Chcete se přihlásit na kurz?