Termín od: 22. 11. 2024
Termín do: 25. 2. 2024
Čas: 9:30 - 17:30 (9:00 - 17:00)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 28000 Kč

Po přihlášení obdržíte na Vámi uvedený e-mail pokyny k platbě vratné kauce ve výši 5.000 Kč (proforma faktura na vyžádání) . Úhrada kauce je podmínkou zařazení do výcviku.

Akreditace: DVPP č.j. MSMT-781/2023-1-182

80 hod. výcvikový program. Naučíte se aplikovat koučink ve výchově a vzdělávání za využití „na řešení zaměřených“ koučování jednotlivců i skupiny. Vedoucí pracovníci natrénují koučink ve vedení a aplikaci koučinku v hodnotících rozvojových rozhovorech.

Cíle

80 hod. koučovací výcvik je zaměřen na poznání základů koučinku, metodiky koučinku, struktury rozhovorů a řady konstruktivních koučovacích technik z oblasti výkonového, systemického (psychologického) a Ericksonovského – NLP (transformačního) koučinku. Naučíte se aplikovat koučink ve své práci (manažerské, poradenské, ve výchově či vzdělávání) za využití „na řešení zaměřeného“ koučování jednotlivců i skupiny.

Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, na kterých koučink staví. Naučí se „na řešení zaměřené“ techniky koučování jednotlivců, týmu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat, a aplikaci koučování při vedení hodnotících/rozvojových rozhovorů.

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink.

Podrobný popis výcvikového kurzu zde.

Harmonogram zde

Obsah kurzu

1. Setkání:

Základní principy Integrativního koučinku – Základy koučování ve výuce I. (20 hod.) – seznámení s metodou (principy, přínosy, úskalí), trénink schopnosti práce s cílem koučování a s motivací koučovaného, práce s tělem – rozpoznávání fyzických projevů (sebereflexe, schopnost nahlížet druhého) vč. ujasnění způsobu využití koučinku v rámci kariérového poradenství.

 • Filozofické základy a principy koučinku, etický kodex a přehled kompetencí kouče dle ICF
 • Vytvoření partnerského vztahu kouč – koučovaný (důvěra)
 • Škálování
 • Základní struktura rozhovoru (první a další sezení)
 • Formulace zakázky, cíle koučování
 • Nabídka otázek (druhy otázek, uzavřené, otevřené, konstruktivní, před-stava budoucnosti)
 • Sebedefinice jsou profesionála pracujícího koučovacím způsobem

2. Setkání:

Výkonový koučink v praxi – Základy koučování ve výuce  II. (10 hod.) a Pedagog jako kouč  I. (10 hod.) – zaměřeno na specifické komunikační dovednosti a specifické koučovací techniky potřebné v rámci procesu koučování vč. kariérového koučování.

 • Způsob vedení koučovacího rozhovoru – techniky kouče
 • Metodika správného stanovování cílů SMART+ES
 • Metoda GROW
 • Intenzivní tréninky pro aplikaci do praxe

 3. Setkání:

Systemický koučink – Koučink ve vzdělávání a vzdělání v koučinku (20 hod.) – zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Typy bariér, práce s komplikovanými typy osobností v koučování apod. Vše vychází se systemického přístupu a z technik kariérového koučování.

 • Typy klientů a způsoby vedení rozhovorů s nimi (Návštěvník / Stěžovatel / Zákazník)
 • Zadání třetích stran – specifika koučinku ve školním/sociálním prostředí, práce s rodiči
 • Typy koučovacích rozhovorů/interakcí ve třídě (Provázení / Kontrola / Vzdělávání / Poradenství)
 • Technika z kariérového poradenství: Cesta životem pro hledání zdrojů klienta, jeho úspěchů a způsobů zvládání zátěžových situací
 • Práce s prostorem s jednotlivcem a skupinou

 4. Setkání:

Ericksonovský koučink – Pedagog jako kouč  II. (10 hod.) – zaměřeno na budování kontaktu mezi koučem a koučovaným, techniky podporující a ověřující kvalitu kontaktu a podporující motivaci klienta ve vztahu k současnému působení a k budoucímu pracovnímu uplatnění.

 • Další nástroje kouče – Koučovací šipka
 • 4 koučovací otázky pro rozhodování
 • Práce s hodnotami a identitou dle M.H.Ericksona
 • Nácvik rozhovorů
 • 3 židle

5. Setkání:

Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče – Koučovací techniky ve vzdělávání (10 hod.) – zaměřeno na sebereflexi účastníků, zhodnocení vlastních schopností a dovedností práce s rozvojovým/profesním plánem klienta. Způsoby implementace koučování do vlastní praxe.

 • Reflektování
 • Zpětná vazba – formulace a poskytování vč. jednání s problémovým klientem (např. rodičem apod.)
 • Sebereflexe kouče, metareflexe
 • Nástroje rozvojového a kariérového koučování: Kolo rovnováhy, Karteziánské kvadranty, Časová osa
 • Supervidované vedení rozhovoru jako závěr kurzu, předání Certifikátu

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, ředitelé škol, sociální pracovníci, HR, manažeři, lektoři, psychologové a další vedoucí a pomáhající profesionálové vč. studentů daných oborů a  zájemců o koučování a osobní a profesní rozvoj.

Reference

„Koučovací výcvik mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku – že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče.“ Mgr. at Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog
„Pokud bych měla jedním slovem zhodnotit výcvik, kterým jsem prošla, bylo by to určitě slovo výborný. Koučovací výcvik je velmi kvalitním nástrojem pro maximální zdokonalení komunikačních dovedností a rozvoji kompetencí řešit problém. I kdybych se už nikdy nevěnovala koučování jako takovému, stoprocentně velkou část získaných dovedností použiji a používám ve své práci v pozici vedoucího pracovníka. Tento komunikační nástroj je k nezaplacení a já velmi děkuji celému týmu za čas, který nám věnoval a chuť díky níž nás z pozice nezasvěceného člověka posunul na pozici kouče. Ovšem dovednosti nejsou zadarmo, tudíž jenom neustálý trénink a sebereflexe povedou k dalšímu zdokonalení. Děkuji! Věra“, zástupce ředitele ZŠ Krnov

Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO – Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Chcete se přihlásit na kurz?