Supervize / Mentoring / Mediace

Supervize a mentoring

Cílem supervize a mentoringu je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, inspirovat, nabízet jiné úhly pohledu, sdílet zkušenosti. Supervize i mentoring má individuální formu či skupinovou podobu otevřeného dialogu všech zúčastněných k případům (případová supervize), rozšíření odborných kompetencí (rozvojová supervize a mentoring) nebo k rozvoji pracovního týmu (týmová supervize).

 

Supervize

V rámci supervizí využíváme zejména vlastní koučovací, psychoterapeutické a poradenské zkušenosti, práci s metaforou, strategický a systemický přístup.

Mentoring

V rámci metoringu využíváme našich odborných zkušeností v metorovaných oblastech:

 • koučování, supervize,
 • kariérové poradenství, 
 • psychologie (psychoterapie, hypnoterapie a hypnóza)
 • zahájení samostatné činnosti koučů, poradců, psychoterapeutů
 • personální činnosti (vedení hodnotících pohovorů, přijímací řízení a péče o zaměstnance, motivace zaměstnanců)

 

Individuální supervizi či mentoring si domluvte s naší supervizorkou:

PhDr. Sylvie Navarová zapsaná v seznamu supervizorů zde, mentor ČAP, integrativní kouč, psychoterapeut a systemický supervizor, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Cena: 1800,- Kč  Kč/sezení (50 min.)

Zvýhodněná cena: 1.500,- Kč/hod. pro absolventy INTECO, KPK, KVK a pro účastníky psychoterapeutických a supervizních výcviků, např. HERMÉS Group MUDr. Františka Matušky apod.

 

Skupinová supervize koučů a kariérových poradců

Zveme kouče a kariérové poradce ke skupinovému sdílení zkušeností a hledání nejvhodnějších cest pro svou další práci s klienty či osobního profesního rozvoje. Výhodou skupinové supervize je inspirace postupy a myšlenkami kolegů, získání neocenitelných kontaktů a zkušeností z praxe.

Cíl supervize:

 • Osobnostně profesní rozvoj – učení se a inspirace
 • Sdílení zkušeností
 • Ujasnění si dalšího postup práce s klientem (u případové supervize)

Průběh supervize (50 min.):

 • Sbírání případů a námětů k supervizi*
 • Projektování supervizního setkání
 • Společná práce na jednotlivých tématech za využití technik skupinové supervize, např. Balint, H.Anderson, reflektující tým a další
 • Diskuse
 • Shrnutí a závěr

Cena supervizního setkání: 800 Kč

Cena zvýhodněná: 400 Kč pro účastníky a absolventy výcviků Integrativní koučKoučink ve výchově a vzdělávání Kariérové poradneství a koučování, členy Asociace integrativních koučů

Připravujeme skupinový mentorský program

V případě zájmu o supervizi, využijte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na tel. 605214849.

 

Mediace

Mediace jako prevence a řešení konfliktů zajišťuje externí spolupracovnice Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M.

 

Objednejte si službu