Supervize / Mentoring

Supervize a mentoring

Cílem supervize i mentoringu je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, inspirovat, nabízet jiné úhly pohledu, sdílet zkušenosti. Supervize a mentoring má individuální formu či skupinovou podobu otevřeného dialogu všech zúčastněných k případům (případová supervize), rozšíření odborných kompetencí (rozvojová supervize a mentoring) nebo k rozvoji pracovního týmu (týmová supervize).

 

Supervize

V rámci supervizí využíváme zejména vlastní koučovací, psychoterapeutické a poradenské zkušenosti, práci s metaforou, strategický a systemický přístup a metodu Councilu – poradního kruhu.

Mentoring

V rámci metoringu využíváme našich odborných zkušeností v mentorovaných oblastech:

  • koučování, supervize,
  • kariérové poradenství, 
  • psychologie (psychoterapie, hypnoterapie a hypnóza)
  • zahájení samostatné činnosti koučů, poradců, psychoterapeutů
  • personální činnosti (vedení hodnotících pohovorů, přijímací řízení a péče o zaměstnance, motivace zaměstnanců)

 

Individuální či skupinovou supervizi či mentoring si domluvte s naší supervizorkou:

PhDr. Sylvie Navarová zapsaná v seznamu supervizorů zde, supervizor ČAP, mentor ČAP, integrativní kouč, psychoterapeut a systemický supervizor, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Cena skupinové supervize: 3000,- Kč  Kč/sezení (50 min.) u nás či on-line nebo + čas na cestě + cestovné

Cena individuální supervize: 2000,- Kč  Kč/sezení (50 min.) u nás či on-line

Zvýhodněná cena: 1500,- Kč/hod. pro absolventy INTECO, KPK, KVK a pro účastníky psychoterapeutických a supervizních výcviků, např. HERMÉS Group MUDr. Františka Matušky apod.

 

V případě zájmu o supervizi, využijte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na tel. 605214849.

Objednejte si službu