Kurzy

Specializujeme se na akreditované vzdělávání v Integrativním koučinku a rozvoj kariérových poradců v kurzech Kariérového poradenství a koučování.

Firmám nabízíme přípravu a realizaci vzdělávání se zaměřením na koučování, psychologické dovednosti či prevenci vyhoření.

Pedagogové mohou u nás absolvovat kurzy akreditované MŠMT DVPP z oblasti kariérového poradenství a koučování.

Společnostem působícím v sociální oblasti nabízíme zajištění supervize certifikovanými systemickými kouči a supervizory a kurzy akreditované MPSV

Širší laické i odborné veřejnosti nabízíme širokou škálu kurzů krátkých i dlouhodobých.

Aktuální termíny otevřených kurzů

Stálá nabídka 2 hod. on-line kurzů pro organizaci zde


Kalendář kurzů:

Leden 2022:

Kariérové poradenství: Osobní portfolio * – Ostrava/on-line, 11. 1. 2022

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 14. 1. 2022 (pokračování 7.2.2022) OBSAZENO!

Práce s agresivními projevy klienta *,**– on-line 17. 1. 2022 OBSAZENO! další termín 29/3/22

Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou** – Ostrava, 20. – 21. 1. 2022 OBSAZENO!

Kreativní přístup  a práce s kariérními kartami *,** – Ostrava/on-line, 27. 1. 2022 OBSAZENO!


Únor 2022:

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu* – Ostrava/on-line, 8. 2. 2022 a 22. 2. 2022

Stres, vyhoření a jak s nimi zacházet aneb Základní relaxační techniky *,** – Ostrava/on-line,  10. 2. 2022

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 21.2.2022 (pokračování 7.2.2022) OBSAZENO! další termín 23/2/22

Mindfuness postupy v práci s dětmi (do 11 let) *,** – Ostrava/on-line, 23.2. 2022 – poslední místo!


Březen 2022:

Koučování dětí *,**– Ostrava/on-line, 4. 3. 2022

Krizová intervence v praxi II *,**– on-line, 7.3.2022

Kariérové poradenství: Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev* – Ostrava/on-line, 10. 3. 2022

Koučování teenegerů *,** – Ostrava/on-line, 22. 3. 2022

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 23. 3. 2022 (pokračování 6.6.2022)

Kariérové poradenství a koučování (80 hod)* – OSTRAVA/on-line od 29. 3. 2022

Úvod do kariérového poradenství a koučování *,** – Ostrava/on-line, 29. 3. 2022

Práce s agresivními projevy klienta *,**– on-line 29. 3. 2022


Duben 2022:

Kariérový koučink – Kariérní strom *,** – Ostrava/on-line, 5. 4. 2021

Jak podnikat s radostí a lehkostí (mentoringový program pro začínající OSVČ pomáhající profesionály) – Ostrava/on-line, 6. 4. 2021 – 18. 5. 2021

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 11. 4. 2022 (pokračování 6.6.2022)

INTECO – Integrativní kouč (203h)*, Ostrava/On-line, zahájení výcviku 11. 4. 2022 – ukončení 12. 5. 2023

Koučink ve výchově a vzdělávání * – Ostrava/on-line od 11. 4. 2022 do 13. 9. 2022

NLP techniky pro sebepéči I.*,** – Ostrava/on-line, 19.4.2022

Motivace klienta ke změně ** – on-line, 25. 4. 2022

Koučovací přístup v kariérním poradenství* – Ostrava/on-line, 26.4.2022

Smysluplné třídnické hodiny * – Ostrava/on-line, 28. 4. 2022


Květen 2022:

Koučování teenegerů *,** – Ostrava/on-line, 10.5.2022

Mindfuness postupy v práci s dětmi (do 11 let) *,** – Ostrava/on-line, 12 5. 2022

Krizová intervence v praxi I*,** – on-line, 16. 5. 2022 (pokračování 6.6.2022)

INTECO – Integrativní kouč (203h)*, Brno, zahájení výcviku 16. 5. 2022, ukončení 23. 6. 2023

Koučink ve výchově a vzdělávání * – Brno, od 16. 5. 2022 do 1. 11. 2022

NLP techniky pro sebepéči I.*,** – Ostrava/on-line, 24.5.2022

Mindfuness postupy v práci s teenegery (12-18 let) *,** – Ostrava/on-line, 26 5. 2022

NLP techniky pro sebepéči II. *,** – Ostrava/on-line, 31.5.2022


Červen 2022:

Krizová intervence v praxi II *,**– on-line, 6. 6. 2022

Kariérové poradenství: Osobní portfolio * – Ostrava/on-line, 14.6.2022

Kreativní přístup  a práce s kariérními kartami *,** – Ostrava/on-line, 21.6.2022

Srpen 2022:

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu* – Ostrava/on-line, 30.8.2022 a 6.9.2022

Září 2022:

připravujeme

Říjen 2022:

připravujeme

Kariérové poradenství: Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev* – Ostrava/on-line, 4.10.2022

Dále připravujeme

 


Akreditace MŠMT      ** Akreditace MPSV

Slevy pro studenty!

Objednejte si službu