Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 6. 12. a 15. 12. 2022
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Zlín

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou.

Prevence vyhoření aneb Základní relaxační techniky

Termín: 8. 12. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Dvorní 756/9, Ostrava-Poruba

Cílem kurzu Prevence vyhoření aneb Základní relaxační techniky je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s tzv. Stres managementem, tj. jak stres řídit, jaké jsou důsledky stresu a naučit se technikám prevence vyhoření a relaxačním technikám. Akční cena!

NLP techniky pro sebepéči II.

Termín: 13. 12. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Zlín

Navazující kurz na NLP techniky pro sebepéči I.. Co se naučíte? Principy NLP a jejich praktické využití, techniky Pozice vnímání a Přerámování. Cenné je sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí.

Koučování dětí

Termín: 13. 12. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 3. 1. a 10. 1. 2023
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 10. 1. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 14. 2. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.