NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

Termín: 6. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Z kurzu si odnesete podněty pro přípravu osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, vlastní web), budování osobní značky, přípravu na pracovní pohovor, aktivity podporující sebeuvědomění a tvorbu reprezentativního portfolia klienta.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 8. 6. 2023
Čas: zahájení 9:00 (přihlašování do ZOOM od 8:45 - 9:00) 8 vyuč. hodin
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi.

Krizová intervence v praxi 2

Termín: příjem přihlášek zájemců
Čas: 9.00–16.00
Místo: on-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již…

NLP techniky pro sebepéči II.

Termín: 13. 6. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Navazující kurz na NLP techniky pro sebepéči I.. Co se naučíte? Principy NLP a jejich praktické využití, techniky Pozice vnímání a Přerámování. Cenné je sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí.

Kreativní přístup a práce s koučovacími kartami

Termín: 20. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Získáte inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty). 12 typů karet a jejich využití v procesu poradenství od úvodního naladění, podporu sebepoznání, stanovování cílů, reflektování, uvědomění si hodnot, smyslu. Práce s metaforou Létajícího balónu.

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 5. 9. a 12. 9. 2023
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 3. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.