Strategie rozvoje kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání

Autoři: Jitka Jirsáková, Jiří Votava, Kamila Urban, Jana Gůrtler, Přemysl Gubani

Recenze: Sylvie Navarová

Publikace zahrnuje přes výzkumnou část, teoretické ukotvení až k praktickým radám a tipům pro
kariérové poradenství na střední odborné škole vč. odkazů na řadu zdrojů k dalšími studiu.
Výjimečnost publikace spatřuji v doplnění textu obrazy – 13 mentálními mapami shrnujícími
psané informace přehledně a srozumitelně i pro čtenáře mimo vědeckou obec.

Autoři publikace se pustili do tématu, který je v kariérovém poradenství obtížnou oblastí z hlediska
zaujetí (resp. nezaujetí) žáků pro toto téma. Kariérové poradenství a vzdělávání na střední odborné
škole, kde jsou často již žáci vyhranění (dle výzkumu autorů toto uvádí 42% respondentů) nebo se
tématy sebepoznání či rozvoje příliš nezabývají (zkušenost recenzentky z praxe), vyžaduje
kariérové poradce schopného žáky zaujmout a do tématu vtáhnout. Publikace nabízí dostatek
inspirace pro zajímavé aktivity, které mohou kariéroví poradci na střední odborné škole využít.

Jako praktik vnímám přínos publikace zejména v konkrétních návrzích aktivit a tipech, jak
zavádět a rozvíjet kariérové poradenství a vzdělávání na střední odborné škole. Oceňuji bohatost
odkazů na zdroje k dalšími studiu kariérových poradců.

Publikace ke stažení zde.

A kdo se chcete naučit techniky a postupy kariérového poradenství a koučování nejen pro žáky, zvu do našeho 80 hod. akreditovaného kurzu od 17.10.2023 v Ostravě a on-line. Info a přihlášení zde.