Proč absolvovat náš koučovací výcvik INTECO – Integrativní kouč odpovídají lektorky:

Sylvie Navarová, autorka výcviku, lektorka Úvodního bloku a Systemického koučování:

„Pro ty, kdo preferují racionální důvody: výhodou je poměr ceny výcviku a získaných dovedností s ohledem na jeho délku, obsah a supervize…, ve srovnání s jinými kurzy. Pro ty, kdo se rozhodují srdcem, není potřeba důvody zmiňovat, rozhodnou se dle svého pocitu, když kouknou na naše lektorské zkušenosti, praxi, integrativní a interaktivní obsah výcviku a třeba se zeptají našich absolventů, kterých je mnoho a rádi propojíme.“ Více se o Sylvii dozvíte zde.

Jana Mynářová, spoluautorka výcviku INTECO a lektorka bloku Všímavý koučink (Mindfulness):

„Protože díky ročnímu výcviku pochopíte podstatu koučovacího myšlení a získáte dovednosti, prostřednictvím kterých druhé povedete k větší spokojenosti v životě. Přirozenou cestou si osvojíte dovednosti sebekoučování, což pomůže uskutečňovat životní změny i vám samotným. Váš život dostane jasný směr a budete mít radost z naplňování cílů, které si stanovíte.“ Více se o Janě dozvíte zde.

Petra Svobodníková, lektorka Výkonového a týmového koučování, ředitelka Asociace integrativních koučů:

„Výcvik INTECO vnímám jako regionální koučovací kult. Dal snad jiný výcvik vzniknout organizaci, která dnes sdružuje téměř 60 profesionálních koučů z celé České republiky? Možnost vstoupit do Asociace integrativních koučů (AIK) využívá mnoho certifikovaných koučů, dnes již nejen absolventů výcviku INTECO. Integrativní koučovací dovednosti, které absolventi INTECO získají během výcviku, mají pak koučové možnost dále rozvíjet v komunitě profesionálů se společnou vášní pro koučování.“ Více se o Petře dozvíte zde.

Hana Kaniová, ko-lektorka bloků Výkonový koučink a Týmový koučink:

„Klademe velký důraz na praxi a nácvik, což vás bude motivovat koučovat již od prvních setkání – o to hladší nástup budete mít do své koučovací praxe jako certifikovaní koučové. Každý klient a jeho téma je jedinečné, proto vás naučíme techniky a styly různých koučovacích směrů, ať si můžete vybrat to nejpřínosnější, co v danou chvíli klient a jeho téma potřebují. V neposlední řadě vás povedeme k sebezkušenosti na intervizích, z čehož budete čerpat jak pro svou koučovací praxi tak pro pracovní a soukromý život.“ Více se o Haně dozvíte zde.

Přihlášení do výcviku INTECO zde.