„Výcvik INTECO – Integrativní kouč jsem zvolila na základě reference od kolegyně a určitě ho vřele doporučuji všem, kteří o koučovacím výcviku uvažují. Velmi oceňuji obsah a strukturu výcviku INTECO a jeho zaměření na různé koučovací přístupy a techniky, ze kterých jako kouč mohu vybírat s ohledem na přínos pro mé klienty a jejich cíle. S kolegy z kurzu jsem měla možnost vše průběžně procvičovat, zkoušet a postupně si osvojit v bezpečném a přátelském prostředí, které nám naše lektorky pomohly vytvořit. Výcvik byl přínosem nejen pro moji práci interního kouče v týmech zákaznického servisu, ale také pro mě osobně. Koučovací techniky využívám nejen při koučování kolegů/klientů, které podporuji v jejich rozvoji a plnění pracovních i osobních cílů, ale také pro svůj osobní rozvoj a sebepoznání. Výcvik lze doporučit nejen budoucím koučům, ale určitě také manažerům a všem, kteří chtějí změnit svůj způsob práce s kolegy či celými týmy a dát jim prostor k rozvoj jejich potenciálu, podněcovat jejich zvídavost a chuť do práce. V rámci naší organizace se výcviku účastnili také kolegové manažeři, kteří nyní koučovací přístup využívají ve své práci a již „sklízí první ovoce“ v podobě více motivovaných kolegů, kteří nový přístup oceňují.“ Mgr. Petra Přiklopilová, kouč zákaznického servisu, Česká spořitelna, a. s.

+ 6 DŮVODŮ PROČ

Přihlášení na kurz zde.