Přijímáme přihlášky do kurzu:

 • OSTRAVA  4. 11. 2021 až 24. 3. 2021

Zájemci mouhou využít registrační formulář níže.

Akreditace MŠMT DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839 

Časová dotace: 80 výukových hodin

Výukový cíl: Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství a kariérního koučinku.

Semináře probíhají interaktivní formou. Poradenské a koučovací techniky si účastníci vyzkouší sami na sobě a trénijí ve skupině a proto jsou schopni aplikovat je ihned do své praxe. Techniky vždy metodicky představíme, předvedeme či využijeme metodická výuková videa a následuje trénink. Dále v průběhu kurzu využíváme moderované diskuze, modelové situace, brainstorming, skupinové práce, nácviky ve dvojích.

Komu je kurz určen

Kariérovým poradcům, pedagogům, sociálním pracovníkům, HR manažerům, lektorům, koučům, psychologům

Co říkají o kurzu Kariérové poradenství a koučování účastníci?„Milí kariérní, výchovní a jiní poradci. Chcete-li se naučit nové kreativní techniky kariérního poradenství, pak tento kurz doporučuji. Naučila jsem se pracovat s obrazy, barvami a kartami, které už používám v praxi a studenti je mají rádi. Naučíte se ptát tak, abyste zjistili, jaké jsou skutečné silné stránky klientů a co by chtěli v životě dělat ahlavně, aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí i za svou kariéru.“ Lenka z Poradenského centra Ostravské univerzity   „Osmdesátihodinový kurz Kariérního poradenství a koučování vám opravdu rychle uteče. Sejdete se s profesionálními lektorkami Sylvií Navarovou a Janou Zouharovou. Už na první pohled obě mladé dámy na vás působí sympatickým dojmem a v duchu si řeknete, že těch několik hodin, dní, měsíců přece jen „přežijete“. :) A taky se tak stalo. Pár lekcí uteklo jako voda a vy si uvědomíte, že byste se zase chtěli sejít se super partou všech účastníků a především s lektorkami. Jejich odbornost, která byla podána velmi zábavným, poutavým způsobem a doplněna mnoha aktivitami, vám doslova vyrazí dech. Školení doporučuji nejen těm, kteří začínají s praxí kariérního poradce, ale i „profíkům“, kteří by si chtěli obohatit své znalosti v této oblasti.“ Nikol, Gymnázium Hranice  

Kurz vedený on-line: „Vážené a milé lektorky, chtěla bych vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou lehkostí, ale zároveň pevnou rukou, jste nás online kurzem prováděly. Vaše odborné znalosti mi poskytly, a věřím, že i do budoucna mi budou poskytovat, množství nápadů pro mou práci se školními dětmi. Semináře měly vždy velice příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru. Měla jsem obrovské štěstí i na účastnice kurzu – každá jsme byly z úplně jiné pracovní sféry. Vzájemné sdílení našich zkušeností mělo pro mě velký význam. Osmdesáti hodinový kurz pro kariérové poradce měl pro mě zásadní význam. Děkuji.“ Blanka, ZŠ Porubská, Ostrava

Další reference zde.


Popis kurzu Kariérové poradenství a koučování

Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi).Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách),
 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
 • supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb – závěrečné prezentace (jako součást 10. výukového dne).
Kariérové poradenství a koučování

PODROBNÝ OBSAH KURZU ZDE

Účastníci budou vybaveni:

 • pracovními listy ve formě ppt obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžejní body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma.
 • pracovní listy jako úkol k tématu Osobního portfolia k vypracování před seminářem.

Dále účastníci obdrží metodické manuály:

 • Kariérový poradce jako kouč
 • Kariérní strom
 • Model GROW
 • Osobní portfolio
 • Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání
 • Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu
 • Pracovní pohovory

Bonusem pro účastníky je:

 • možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

Lektoři výcviku:

Cena:

 • 26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
 • Zájemci s financováním v rámci projektu Šablony obdrží po přihlášení fakturu na celou částku kurzovného, ostatní zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 3.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením).Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.  Změna jmen účastníků je přípustná. 
 • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu na základě vystaveného daňového dokladu
 • Možnost množstevních slev

Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO – Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a také kurzem Koučování týmu, případně využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.