Jak to začalo? 5. 12. 1995 založili Ing. Oldřich Šuleř, manažer a autor řady odborných knih z oblasti manažerských dovedností, PhDr. František Bělohlávek, PhD., personální manažer a autor knih z oblasti vedení lidí, a PhDr. František Kalabis, podnikatel, Školu manažerského rozvoje s.r.o. Začala éra manažerského vzdělávání, jedno a dvouleté intenzivní akreditované vzdělávání pro střední a vyšší management, „takové malé MBA“ se říkalo v té době. Naše kurzy absolvovalo přes 1600 manažerů firem jako Zentiva Hlohovec, České dráhy Praha, IVAX Pharmaceuticals Opava (nyní TEVA), Lanex Bolatice, Penam Brno, SV metal Hradec Králové.
V roce 2009 se zakladatelé rozhodli jít každý svou podnikatelskou cestou a Školu prodali. Společnost koupila PhDr. Sylvie Navarová a tím se ještě více posílila orientace na profesní rozvoj a osobnostní růst našich klientů. Byly zahájeny koučovací programy pro školy, lektory, poradce a HR manažery. Byly realizovány projekty kariérového poradenství pro Úřady práce a střední a základní školy. Dva z nich, Kariérový koučink do škol a Jsem na křižovatce a mám možnost volby, byly oceněny Národními cenami kariérového poradenství (2013 a 20015). Od roku 2010 se začal ve Škole intenzivně rozvíjet koučovací přístup ve vzdělávání, nabízet individuální a týmový koučink, supervize a mentoring, kariérové poradenství a psychologické služby firmám. Jako první v České republice vytvořila Škola manažerského rozvoje program integrativního koučinku a začala realizovat akreditovaný koučovací výcvik INTECO – Integrativní kouč.
Co bude dále? I nadále budeme využívat všech našich zkušeností z manažerské, psychologické a koučovací praxe. Orientujeme se na rozvoj lidských zdrojů zejména psychologickými prostředky.
Rozšiřujeme paletu našich otevřených a výcvikových kurzů.
Firmám nabízíme profesionální vedení manažerského vzdělávání, rozvojová setkání týmů, individuální manažerský koučink a programy podpory duševního zdraví zaměstnanců vč. psychologického poradenství.
Profesionálům ve školství a sociálních službách zajistíme kurzy akreditované MŠMT i MPSV, supervize i koučování.
Odborné veřejnosti a zájemcům o rozvoj nabízíme vzdělávání v koučování, kariérovém poradenství a kurzech z oblasti aplikované psychologie. Koučům umožníme rozšíření koučovacího stylu o další metody a psychologii pro kouče v nadstavbovém výcviku, který připravujeme, a také formou mentoringu či supervize.
Těšíme se na setkání s Vámi!
https://smrov.cz/o-nas/