Termín: 21. 3. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc.. a prvního navazujícího Mgr. Ing. (do 26 let)

Akreditace: DVPP č.j. MSMT-32537/2020-4-839 prezenčně, MSMT-14033/2021-1-588 online
MPSV A2021/1205-SP/PC/PP/VP
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj či změnu zaměstnání.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Možnost objednání on-line kurzu pro pedagogický sbor / organizaci.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je prakticky seznámit účastníky s kariérovým poradenstvím, jeho základními principy a technikami a využitím koučování v oblasti plánování kariéry.

 

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • o rozsahu práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …)
 • přístupu k vedení kariérového poradenství – základní principy (partnerský přístup poradce – klient)
 • využití Sebepoznávacích aktivit v kariérním poradenství – náměty na cvičení, hry
 • využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, co je to kariérové poradenství a stanovení učebního cíle
 • Obsah Kariérového poradenství a práce kariérového poradce
 • Koučovací přístup v kariérním poradenství – základní principy
 • Diskuse nad oblastí Sebepoznání a Kompetencí pro trh práce – náměty na techniky, hry, cvičení
 • Koučovací nástroj – Škála (představení nástroje, sebezkušenost v rámci práce se skupinou, nácviky ve dvojicích)

Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si zkoušejí postupy, které pak sami mohou ihned využít v práci s klienty/žáky.

Reference

 • Obrovské díky za úžasnou práci. Velmi příjemné, přátelské vedení semináře a předání velkého množství informací. Těším na další budoucí semináře pod Vaším vedením. :-) Přínosy semináře pro mě: Konečně jsem zjistila, co vše obnáší práce kariérového poradce. Obrovský přínos různých inspiračních zdrojů pro činnost kariérového poradce a řada tipů pro moji budoucí práci. Obohacení v oblasti komunikace.
 • Poděkování za srozumitelný výklad, práce s technikou, písemné podklady. Prostě profesionálka každým coulem:-) Odnáším si konkrétní poznatky: 1. neurologické úrovně, 2. koučovací přístup, 3. využití techniky práce se škálou .
 • První den jsem se zbavila takového vnitřního strachu z on-line výuky, který jako starší osoba mám hluboko v sobě. Úžasné propojení lektorské práce, velmi nenápadna a skvělá práce s motivací účastníka. Je vidět, že to, co děláte, opravdu umíte.  Děkuji, Miriam
 • Děkuji za profesionální vedení kurzu, za velmi příjemné vystupování a atmosféru. Odnáším si hodně, pro mě důležitých, praktických informací, konkrétní postupy pro komunikaci kariérového poradce s klienty, odkazy na literaturu pro další vzdělávání, poznání kolegyň s podobnými „problémy“ s kariérním poradenstvím.
 • Měla jsem strach, obavy, abych vše zvládla a přežila tolik hodin distanční výuky. Ale netrvalo dlouho, a pocit odezněl, vnímala jsem jen informace a dokázala jsem se bez problémů soustředit. Bylo mi jasné, že „jsem tady správně“ a nevnímala čas. Odnáším si velký impuls do další práce, inspiraci pro skupinou práci v rámci distanční výuky, zjistila jsem, že to, co dělám, lze provést mnohem efektivněji a zajímavější formou pro klienta, rozšíření vlastních znalostí. Cítila jsem se, jako bych byla na klasickém semináři prezenční formou.
 • Když on-line seminář probíhal, cítila jsem se překvapivě uvolněně a spokojeně, plná očekávání. Odnáším si náměty k moji další práci na škole, ale i obecně v životě. Přínos: Forma kladení otázek, zjištění, že i ostatní se cítí jako já, vytvoření systému na škole. Vzkaz lektorce: Jste skvělá a vaše kurzy opravdu stojí z to. Děkuji!

Chcete se přihlásit na kurz?