Termín: 20. 6. 2023
Čas: 16:00 - 16:50
Místo: On-line na ZOOM
Supervizor: PhDr. Sylvie Navarová
Max. počet účastníků: 8
Základní cena: 800 Kč
Zvýhodněná cena: 500 Kč

Pro účastníky a absolventy našich výcviků (INTECO - Integrativní kouč, Koučink ve výchově a vzdělávání a Kariérové poradenství a koučování) a účastníky psychoterapeutického výcviku HERMÉS SOLUTION TRAINING MUDr. Františka Matušky - napište do poznámky v přihlášce, na základě čeho slevu uplatňujete.

Cílová skupina

 • kouči
 • kariéroví poradci
 • kouči a kariérové poradci ve výcviku
 • psychologové, psychoterapeuti
 • další pomáhající profesionálové – sociální pracovníci, poradci, lektoři, pedagogové

Cíl kurzu

Cíl supervize:

 • Osobnostně profesní rozvoj – učení se a inspirace ostatními
 • Sdílení zkušeností, příběhů
 • Ujasnění si dalšího postupu práce s klientem (u případové supervize)

V proběhlých supervizích byla např. tato témata:

 • kazuistiky, práce s klientem/klienty, příběhy vlastní praxe
 • ujasnění si metodiky, technik,
 • hranice koučování a terapie,
 • specifika on-line konzultací,
 • identita psychoterapeuta / kouče / kariérového poradce a další směřování,
 • sebeprezentace na trhu a další…

Obsah kurzu

V průběhu supervize využijeme metodu Councilu – Poradního kruhu, která podněcuje k rovnocenné otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému přemýšlení. „Účast v poradním kruhu zavazuje k tomu, aby se člověk podílel na vytvoření času a místa, v němž se zvolenému tématu dostane plné a otevřené pozornosti.“(Zimmerman & Coyleová, 2016, s. 25).

Mezi základní zásady práce patří autentičnost, naslouchání, mluvit k věci a spontánnost.
Těšíme se na vaše obvyklá i neobvyklá témata a příběhy vaší praxe!

Supervize se samozřejmě můžete účastnit i bez vlastní zakázky a získat tak inspiraci a učit se z příběhů ostatních.

 

Registrace e-mailem sylvie.navarova@smrov.cz

Registrační poplatek uhraďte na účet 2900918094/2010 vs 3103 poznámka Příjmení

Zveme pomáhající profesionály ke skupinovému sdílení příběhů vlastní praxe, zkušeností a hledání nejvhodnějších cest pro práci s klienty či osobního profesního rozvoje. Výhodou skupinové supervize je inspirace příběhy, postupy, metaforami a myšlenkami kolegů, získání neocenitelných kontaktů a zkušeností z praxe.