Termín: 10. 10. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT DVPP: č.j.: MSMT- 27547/2021-1-940

Cílová skupina

učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s technikami vedení třídnických hodin a formou interaktivního cvičení si tyto techniky prakticky vyzkoušet. Účastníci si na semináři prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti primární prevence, docílí lepší komunikace se žáky a zefektivní řešení problémů.

Cílem kurzu je:

 • poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin (dále TH) využitelné při práci s žáky
 • naučit hry, které je možno během TH použít
 • získat přehled o možnostech zvládání obtížných situací při vedení TH
 • výměna zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných pracovních i pedagogických situací ve vyučování

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání, význam třídnických hodin
 • Interaktivní cvičení
 • Postoj účastníků ke klimatu ve třídě a k významu TH, jejich dosavadní zkušenosti
 • Jak vést TH, struktura TH, otevřené otázky
 • Stanovení cíle TH – teorie
 • Struktura TH a icebreaker techniky – ukázka
 • Otevřené otázky – trénink
 • Následnost témat TH během roku
 • Tvorba pravidel, Hry vhodné pro TH
 • Osobní postoj k pravidlům – diskuze
 • Formulace pravidel
 • Jak podpořit fungování pravidel?
 • Reakce na porušení pravidel
 • Hry na podporu zdravých vztahů ve třídě
 • Kooperativní hry
 • Řešení rizikových situací
 • SOS situace při TH
 • Co dělat při nevhodném chování
 • Závěrečné shrnutí – Kolokvium – společná rozmluva k probraným tématům, sdílení zkušeností a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodním semináři

Chcete se přihlásit na kurz?