Termín: 5. 9. a 12. 9. 2023
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 6000 Kč
Zvýhodněná cena: 4500 Kč

Pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc.. a prvního navazujícího Mgr. Ing.

Akreditace: 16 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT-32537/2020-4-839

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj či kariérní změnu.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Možnost objednání on-line kurzu pro pedagogický sbor / organizaci.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými rozhovorovými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry.

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

  • Toho, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout,
  • Nástrojů a technik, které žákům/klientům usnadní proces rozhodování,
  • Lepšího a efektivnějšího vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování a plánování.

Obsah kurzu

Úvod, icbreaker, seznámení, očekávání

Proces rozhodování v poradenském / koučovacím procesu

Jak pracuje náš mozek a jak to využít v rozhodování – pohled neurolingvistického programování

Vybrané nástroje a techniky usnadňující rozhodování:

  • Využití vizuálního neokortexu – prožitek a časový posun
  • Organizace informací a hierarchie logických úrovní R. Diltze
  • Karteziánské kvadranty

Plánování a práce s časovou osou:

  • Organizace poznatků, motivů a hodnot v rámci balančního kola
  • Vnímání času a práce s časovou osou

Diskuse k aplikaci technik do praxe účastníků, závěrečné shrnutí

Reference

Velmi děkuji za praktické nástroje, které využiji v kariérovém poradenství, např. metaforu stromu, kolo rovnováhy, techniky s kartami a mnoho dalších podnětných aktivit. Během kurzu jsem načerpala spoustu inspirace, získala kontakty na kolegyně – poradkyně a poznala zákulisí nové profese. Kurz jste vedly velmi empaticky, srozumitelně a profesionálně, i s ohledem na on line prostředí. A také děkuji za úžasně zpracované materiály – metodiky a obsahy kurzů, včetně prezentací. Renata, kariérová poradkyně

Chcete se přihlásit na kurz?