Termín: 3. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro studenty-samoplátce SŠ, VŠ. Do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc.. a prvního navazujícího Mgr. Ing.

Akreditace: 8 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT-32537/2020-4-839

Lektor

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, zájemci o osobní rozvoj či kariérní změnu.

Kurz je rovněž součástí výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Možnost objednání on-line kurzu pro pedagogický sbor / organizaci.

Cíl kurzu

Kurz Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce na zdokonalování prezentačních dovedností jako přenositelné kompetenci pro trh práce. Účastníci se naučíte techniky, které mohou využít pro sebe i pro své klienty/žáky. Cílem kurzu je formou hravých cvičení:

 • seznámit účastníky se zásadami úspěšné prezentace
 • naučit účastníky zvládat trému
 • poskytnout inspiraci k práci s neverbální složkou vlastní komunikace
 • kultivovat hlasový projev
 • připravit strukturu prezentace
 • vytvořit ppt prezentaci

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle
 • Zvládání trémy
  • Jak si pomoci – tipy, návody (výklad, diskuse, zkušenosti účastníků)
  • Cvičení 5 smyslů – nácvik
  • Veřejná samota – nácvik
 • Neverbální komunikace
  • Postoj – hra Vstup do dveří, Detektor lži, Hraní obrázku
  • Gestikulace – skupinová práce a prezentace, rozbor, výklad, diskuse
  • Řečnické zlozvyky
  • Oční kontakt – hra Podání ruky, tipy, návody
 • Modulace hlasu
  • Dýchání – výklad a nácvik
  • Hlasivky a jejich trénink – výklad a nácvik
  • Zdravá hlasitost – výklad a nácvik
  • Práce s textem – výklad a nácvik
 • Verbální komunikace
  • Základní principy – cvičení a následný rozbor
  • Srozumitelnost projevu – hra a následný rozbor
  • Práce s PowerPointem – základy úspěšné prezentace – výklad
  • Struktura prezentace – výklad
  • Vytváření příběhů – cvičení a následný rozbor
  • Desatero úspěšné prezentace – výklad
  • Jak reagovat na otázky – výklad, cvičení a následný rozbor
 • Prezentace – trénink sebeprezentace s následným rozborem
 • Závěr – závěrečné shrnutí a vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Reference

„Moc děkuji za krásně strávený den! Super atmosféra komorního prostředí, profesionalita lektora, informace o materiálech, ze kterých mohu čerpat při dalším studiu.“

„Děkuji za skvělý přístup a uvědomění, že i učitelé si občas chtějí hrát :) Odnáším si uvědomění svého potenciálu, nové metody, které mám chuť zkusit se svými žáky, vědomí o literatuře, inspiraci a prožitky.“

Chcete se přihlásit na kurz?