Termín: 13. 6. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9
Max. počet účastníků: 15
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru www.iregistr.mpsv.cz)
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MŠMT MSMT- 27547/2021-1-940

Cílová skupina

Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové

Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je:

  • poskytnout teoretické a zejména praktické informace a k tématu koučování NLP s využitím konkrétních technik pro sebepéči
  • naučit vybrané koučovací NLP techniky- Pozice vnímání a Přerámcování, které jsou efektivní při sebepéči
  • získat přehled o  možnostech využití NLP technik
  • výměna a sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí

Obsah kurzu

  • Stručné shrnutí základních principů a výstupů z kurzu NLP v sebepéči I.
  • Práce s technikou Pozice vnímání
  • Práce s technikou Přerámcování
  • Společné ověření znalostí a shrnutí uplatnitelnosti nabytých dovedností v praxi. Prostor na dotazy, vyhodnocení očekávání a zpětnou vazbu účastníků.

Chcete se přihlásit na kurz?