Termín: 15. 6. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9
Max. počet účastníků: 15
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru www.iregistr.mpsv.cz)
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MŠMT MSMT- 27547/2021-1-940

Cílová skupina

Všichni, kdo pracují s lidmi a potřebují pečovat sami o sebe, aby pak mohli kompetentně pečovat o druhé (psychologové, pedagogové, pracovníci ve školství, zdravotnictví, studenti VŠ, lektoři, kouči, zaměstnanci sociálních služeb, HR, manažeři, …)

 

Možnost objednání semináře pro skupinu pouze prezenční forma (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Kurz prohlubuje jednak teoretické znalosti potřebné pro pochopení fungování NLP, ale jeho stěžejní část je v rozsáhlé praktické části rozšiřující možnosti použití účinných technik pro sebepéči.

Cíle kurzu:

 • dozvíte se, jak fungují principy NLP a jak je můžete efektivně využívat v praxi
 • naučíte se kotvit pozitivní emoce a stavy, které si můžete kdykoli jednoduše vyvolat
 • nacvičíte si techniku, která vám pomůže získat nadhled v interakcích s neoblíbenou osobou
 • natrénujete si, jak zvládat trému a negativní pocity ve stresující situacích
 • všechny techniky, které se naučíte a nacvičíte, můžete využívat pro jakékoli další situace v budoucnu jednak pro sebe a také jako koučové pro své klienty

Obsah kurzu

 • —> Chcete mít nadhled v interakcích s osobou, se kterou se nedokážete domluvit nebo nemáte dobrý vztah?
  —> Chcete se umět cítit dobře a sebejistě v situacích, kdy obvykle zažíváte trému?
  —> Chcete si umět vyvolat pozitivní emoce ve chvílích, kdy je potřebujete?
  —> Hodily by se vám nové techniky, jak pracovat s trémou a negativními emocemi, do koučovacího kufříku?
  Průběh kurzu:
  • Stručné shrnutí základních principů NLP
  • Práce s technikou Pozice vnímání
  • Práce s technikou Přerámcování
  • Společné ověření znalostí a shrnutí uplatnitelnosti nabytých dovedností v praxi. Prostor na dotazy, vyhodnocení očekávání a zpětnou vazbu účastníků.

 

Tento workshop je velmi praktický a prožitkový, budeme spolu při nácviku technik NLP pracovat v prostoru, proto tento workshop proběhne pouze na živo v prostorách Školy manažerského rozvoje s.r.o. v Ostravě.

V dnešní době velmi často pracujeme v týmech, pracovních skupinách, v práci se musíme setkávat či sdílet kancelář s různými lidmi. V tomto ohledu jsou na nás občas kladeny nároky a výzvy, jak zvládnout spolupráci či pouhou koexistenci vedle osoby, která v nás vzbuzuje negativní pocity. Neurolingvistické programování nabízí efektivní techniky pro situace, kde se potřebujeme naučit lépe chápat reakce, mínění a pocity jiných lidí, pochopit problémy ve vztazích, konflikty a nedorozumění a naučit se, jak v sobě probudit více tolerance vůči svému okolí, ale i k sobě samému. Kurz prohlubuje jednak teoretické znalosti potřebné pro pochopení fungování NLP ale především rozsáhlou praktickou částí rozšiřuje možnosti použití dalších účinných technik pro sebepéči. Účastníci si prakticky vyzkouší a naučí se pracovat s technikami Pozice vnímání a Přerámcování. Tyto techniky pak mohou prakticky využívat v každodenních situacích nejen v pracovním a kolegiálním prostředí. V průběhu kurzu budou účastníci motivováni ke zvědomování, v jakých situacích mohou získané vědomosti a dovednosti využívat.

Chcete se přihlásit na kurz?