Termín: 19. 4.. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 15
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT MSMT- 27547/2021-1-940
MPSV v řízení

Cílová skupina

Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové

Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je:

  • poskytnout teoretické a zejména praktické informace a k tématu koučování NLP s využitím konkrétních technik pro sebepéči
  • naučit vybrané koučovací NLP techniky, které jsou efektivní při sebepéči
  • získat přehled o  možnostech využití NLP technik
  • výměna a sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí

Obsah kurzu

Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle, co je to NLP koučink

•            Interaktivní cvičení – experiment NLP

•            Co je NLP koučink a jeho praktické využití – práce ve dvojicích, diskuze

Technika Kotvení

•            Výklad techniky

•            Sebezkušenost

•            Trénink techniky

•            Možnosti využití pro sebepéči – příklady dobré praxe, diskuze, sdílení zkušeností

Technika Neutralizace negativní kotvy

•            Výklad techniky

•            Sebezkušenost

•            Trénink techniky

•            Možnosti využití pro sebepéči – příklady dobré praxe, diskuze, sdílení zkušeností

Submodality

•            Prezentace a výklad

•            Nácvik, diskuze

Technika Platforma dokonalosti

•            Výklad techniky

•            Sebezkušenost

•            Trénink techniky

•            Možnosti využití pro sebepéči – příklady dobré praxe, diskuze, sdílení zkušeností

Závěrečné shrnutí:

•            Kolokvium – společná rozmluva k probraným technikám

•            vyhodnocení dosažení vlastního cíle stanoveného v úvodu semináře

Chcete se přihlásit na kurz?