Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9
Max. počet účastníků: 15
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT MSMT- 27547/2021-1-940
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové

Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Cíl kurzu

—> Chcete se cítit dobře i v nekomfortní nebo náročné situaci?
—> Chcete mít kontrolu nad svými emocemi a trémou?
—> Chcete mít větší motivaci k dosahování svých cílů?
—> Vytáčejí vás vždycky ty samé věci, ty samé situace nebo ti samí lidé a chcete se toho zbavit?

Cílem kurzu je:

  • poskytnout teoretické a zejména praktické informace a k tématu koučování NLP s využitím konkrétních technik pro sebepéči
  • naučit vybrané koučovací NLP techniky, které jsou efektivní při sebepéči
  • získat přehled o možnostech využití NLP technik
  • výměna a sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí

Obsah kurzu

Zveme na workshop, kde:
  • Naučíte se kotvit pozitivní emoce a stavy, které si můžete kdykoli jednoduše vyvolat
  • Zbavíte se negativní kotvy – t.j. opakujících se negativních pocitů spojených s určitými věcmi, situacemi či lidmi
  • Vytvoříte si svůj „dokonalý stav“, který vám pomůže i v náročných situacích udržet nadhled a klid
  • Všechny techniky se naučíte a nacvičíte a můžete využívat pro jakékoli další situace v budoucnu
Tento workshop bude velmi praktický a prožitkový, budeme spolu při nácviku technik NLP pracovat v prostoru, proto tento workshop proběhne pouze na živo v prostorách Školy manažerského rozvoje s.r.o. v Ostravě.

Chcete se přihlásit na kurz?