Termín: 20. 10. 2023
Čas: 9.00–16.00
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro klienty Krizové intervence I a zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let) a účastníky kurzu KI 1

Akreditace: MSMT-14033/2021-1-588
MPSV A2021/0828-SP/PC/PP
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Krizová intervence v praxi 1 u nás, účast je možná i po absolvování kurzu krizové intervence u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaři, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Podmínka pro přihlášení: absolvování kurzu Základů krizové intervence, nebo obdobného u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin – uveďte do poznámky.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

  • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích.
  • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace.
  • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

Obsah kurzu

  • Náročné situace v oblasti krizové intervence.
  • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi – panika, agrese, mlčení, manipulace.
  • Specifika a úskalí práce se suicidiálním klientem.
  • Modelové situace.

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již mají povědomí co je krizová intervence a jaké jsou její základní principy, limity a možnosti využití. Cílem kurzu je prohloubit základní informace a posílit kompetence účastníků při práci s žáky/klienty v krizi. Zaměřuje se na témata práce s náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace, suicidální tendence, a to objasněním jednotlivých náročných projevů a pak především formou praktických příkladů, nácviků vedení rozhovorů v modelových situacích a sdílení zkušeností účastníků s nimi, zvědomit si vhodný intervenční postup. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích vyzkoušet intervenční komunikaci s klientem v krizi, získat zpětnou vazbu a vytvořit prostor pro posílení sebereflexe.

Chcete se přihlásit na kurz?