Termín: příjem přihlášek zájemců
Čas: 9.00–16.00
Místo: on-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc.., Mgr. Ing. (limit 26 let) a účastníky kurzu KI 1

Akreditace: MSMT-14033/2021-1-588
MPSV A2021/0828-SP/PC/PP
8 vyuč. hodin

Lektor

Mgr. Lenka Ottová

Cíl kurzu

Podmínka pro přihlášení: absolvování kurzu Základů krizové intervence, nebo obdobného u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin – uveďte do poznámky.

 

Účastníci získají základní orientaci v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace. Seznámí se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient). Získají příležitost rozvinout si svoji schopnost sebereflexe během náročných hovorů s klienty v krizi a i díky ní tak budou schopni náročné komunikace lépe zvládat a/nebo nasměrovat klienta na adekvátní odbornou pomoc.

Obsah kurzu

  • Shrnutí principů ze základního kurzu Krizové intervence
  • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi (manipulativní projev, agrese, pasívní projev, panika)
  • Modelové situace a příklady z praxe
  • Klient bezprostředně ohrožený na životě (suicidiální projev) – specifika a úskalí práce se suicidiálním klientem.

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již mají povědomí co je krizová intervence a jaké jsou její základní principy, limity a možnosti využití. Cílem kurzu je prohloubit základní informace a posílit kompetence účastníků při práci s žáky/klienty v krizi. Zaměřuje se na témata práce s náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace, suicidální tendence, a to objasněním jednotlivých náročných projevů a pak především formou praktických příkladů, nácviků vedení rozhovorů v modelových situacích a sdílení zkušeností účastníků s nimi, zvědomit si vhodný intervenční postup. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích vyzkoušet intervenční komunikaci s klientem v krizi, získat zpětnou vazbu a vytvořit prostor pro posílení sebereflexe.

 

Cílová skupina

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Platební podmínky

Možnost objednání kurzu pro organizaci (max. 12 osob): cena dohodou 

Chcete se přihlásit na kurz?