Termín: 22. 9. 2023 (8. 6. 2023 - OBSAZENO!)
Čas: zahájení 9:00 (přihlašování do ZOOM od 8:45 - 9:00) 8 vyuč. hodin
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 2500 Kč
Zvýhodněná cena: 2000 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MŠMT DVPP č.j. MSMT- 8601/2019-2-429 prezenčně, MSMT-14033/2021-1-588 on-line,
Akreditace: MPSV A2021/0827-SP/PC/PP
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi. Dále seznámit účastníky se základní strukturou intervenční komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí krizovou intervenci vyzkoušet. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si vlastní limity a hranice a práci s nimi.

Obsah kurzu

 • úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
 • řešení krize – co můžeme sami
 • krizová intervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
 • druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, sxpecifická práce podle cílové skupiny)
 • základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
 • nácviky krizové intervence
 • klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 • nácvik nebo modelová situace krizové intervence s klientem v akutní krizi
 • úskalí a limity krizové intervence
 • práce s traumatem
 • sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

Účastníci tohoto kurzu získávají pro Krizová intervence 2 a Krizová intervence 3 (Dětský klient v krizi a syndrom CAN) zvýhodněnou cenu.

 

Chcete se přihlásit na kurz?