Termín: 24. 10. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Studenti a samoplátci - (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT - Koučování žáků ZŠ, SŠ, č.j. MSMT-21589/2021-3-764
MPSV - Koučování adolescentů, č.j. A2022/0008-SP/PC/PP
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s adolescenty a jejich rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy ZŠ, SŠ, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

Víte, proč se vyplatí používat při práci s teenagery koučovací přístup? Umíte teenagerům aktivně naslouchat?  —> Pojďte se to naučit na celodenním prožitkovém workshopu…

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky pracující s dětmi ve věku od 11 let po starší školní věk a adolescenty s přínosy koučovacího přístupu a s vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí.

Účastníci získají poznatky z oblasti koučování a pozitivní psychologie. Seminář se zaměřuje na téma motivace klientů, zejména těch, kde je motivace problematická, obtížně se hledají motivační zdroje, či jde o dlouhodobé klienty, kde pracovníci často vyčerpají repertoár technik a někdy i na práci s klienty rezignují.

Zveme na maximálně prožitkový workshop, kde:
 • Dozvíte se, jaké jsou přínosy koučovacího přístupu při práci s teenagery
 • Naučíte se efektivně používat 3 techniky vhodné pro koučování teenagerů
 • Zjistíte, jak nastavovat cíle s teenagery tak, aby byly lákavé a reálné
 • Budete umět teenagery lépe motivovat a podporovat jejich odpovědnost a sebedůvěru
 • Nacvičíte koučování na konkrétních tématech, která s vámi teenageři řeší
 • Budete vědět, co dělat, když teenager říká „Já nevím“
 • Dozvíte se, co má společného slon a salám a jak toho využít při práci s teenagery ;-)

Obsah kurzu

Obsahem semináře je seznámení účastníků s koučovacím přístupem zaměřeným na řešení (tzv. solution focused approach Insoo Kim Berg a Steva De Shazera, kteří jsou v soc. oblasti známí svou prací s problémovými rodinami) a konkrétními koučovacími nástroji: technikou škála pro reflexi aktuálního stavu i žádoucí budoucnosti; postupem stanovování motivujících cílů; technikami aktivního naslouchání a nehodnotící komunikace. Dále je pak představen základní koncept práce s motivací – kolo rovnováhy a jednotlivé fáze procesu. Všechny techniky jsou prezentovány prožitkovou formou a jsou nacvičovány ve dvojicích, aby podpořily kompetenci pracovníka v jejich použití při práci s klientem. Účastníci si formou interaktivních cvičení techniky prakticky vyzkouší a tak si osvojí praktické dovednosti. Důraz je na kurzu kladen na věkovou skupinu 11-18 let.

 

Obsah:

 • Co je koučování a na řešení zaměřený přístup (SFA)
 • Škála – varianty techniky (vizuální, fyzická, v prostoru). Metodika techniky. Zaměření se na zdroje, úspěchy, pokrok. Zvědomění si silných stránek
 • Nastavování motivující cílů
 • Kolo rovnováhy – Výběr důležitých životních oblastí. Zmapování současného stavu. Zaměření se na zdroje, úspěchy a pokrok.
 • Uvědomění si silných stránek. Naplánování cílů. Nastavení konkrétních akčních kroků

 

Plánovaná kombinovaná forma semináře.

Chcete se přihlásit na kurz?