Termín: 4. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Studenti a samoplátci - (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165 (Emoční koučování dětí) nebo nebo MSMT-21589/2021-3-764
v rámci MPSV č.j. A2021/1203-SP/PC/PP/VP (Koučování dětí pro sociální pracovníky)

Lektor

Mgr. Petra Mařádková

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy MŠ a ZŠ, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Cíl kurzu

Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, jsou-li provázeny kreativně a přiměřeně věku. Dospělý průvodce vede děti k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li myšlení dítěte koučovacím způsobem na řešení než analyzování problému, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho energie, kterou můžeme využít pro emoční pohodu dítěte a první akční kroky ke kýženému cíli. Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Odpověď naleznete na tomto semináři plném teoretických i praktických návodů. Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a přitom se učily, že všechny potíže mají své (často jednoduché) řešení? Dozvíte se na kurzu, který je zaměřen na práci s dětmi ve věku cca 3-12 let.

 

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • specifik koučovacího přístupu k dětem
 • teoretických poznatků pro aplikaci v konkrétních situacích
 • návodu, jak se tvořivě a nehodnotícím způsobem vypořádat s širokou paletou obtíží a náročných výchovných situací
 • konkrétních postupů, jimiž mohou dítě provázet k větší spokojenosti a motivaci

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle
 • Co je to koučování (výklad základních principů, příklady a cvičení koučovacího postoje)
 • Specifika koučování dětí (využití koučovacího přístupu u dětí dle věku, specifika jednotlivých vývojových fází – žáci MŠ / ZŠ – diskuse, příklady)
 • Metody a postupy vhodné pro práci s dětmi (volně inspirováno Kids´Skills – autor Ben Furman – navštěvuje ČR a prezentuje svou práci, naposledy 4.10.2019 v Olomouci na konferenci Tvořivé cesty ke změně) – výklad, metodika a příklady, ukázka a práce s kazuistikou
 • Praktická aplikace teorie na konkrétní témata – práce v malých skupinkách na modelových situacích problematických situací v práci a komunikaci s dětmi
 • Nácvik koučování dětí:
 • Závěrečné shrnutí a hodnocení splnění cíle stanoveného v úvodu semináře

Chcete se přihlásit na kurz?