Termín: 18. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit do 26 let)

Akreditace: v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165 (Emoční koučování dětí) nebo nebo MSMT-21589/2021-3-764
v rámci MPSV č.j. A2021/1203-SP/PC/PP/VP (Koučování dětí pro sociální pracovníky)

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy MŠ a ZŠ, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Cíl kurzu

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

  • specifik koučovacího přístupu k dětem ve věku cca 3-12 let
  • teoretických poznatků pro aplikaci v konkrétních situacích
  • návodu, jak se tvořivě a nehodnotícím způsobem vypořádat s širokou paletou obtíží a náročných výchovných situací
  • konkrétních postupů, jimiž mohou dítě provázet k větší spokojenosti a motivaci

Obsah kurzu

  • Základní principy a specifika koučování dětí (využití koučovacího přístupu u dětí dle věku – děti MŠ / žáci  ZŠ – diskuse, příklady)
  • Práce s emocemi, emoční inteligence, význam seberegulace a hlubokého napojení na dítě
  • Základní koučovací nástroje pro práci s dětmi 3 – 12 let
  • Základní principy, metody a postupy vhodné pro práci s dětmi (volně inspirováno Kids´Skills – autor Ben Furman – výklad, metodika a příklady, ukázka a práce s kazuistikou
  • Praktická aplikace teorie na konkrétní témata, modelové situace při práci a komunikaci s dětmi  – práce v malých skupinkách

Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, budou-li mít na své cestě průvodce, který je kreativně a přiměřeně věku povede k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li se spíše než na problém, na jeho řešení, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho energie, kterou můžeme plnohodnotně využít pro emoční pohodu dítěte a první akční kroky ke kýženému cíli. Jak koučovat, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Odpověď naleznete na tomto semináři plném teoretických i praktických návodů, jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a přitom se učily, že všechny potíže mají své (často jednoduché) řešení.

Pro děti „pubertálního“ věku doporučujeme kurz Koučování žáků ZŠ, SŠ.

Chcete se přihlásit na kurz?