Termín od: 29. 3. 2022
Termín do: 11. 10. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 26000 Kč
Akreditace: MŠMT DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, HR manažeři, zájemci o osobní a profesní rozvoj.

Možnost objednání on-line kurzu pro pedagogický sbor / organizaci.

Cíl kurzu

Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství a kariérního koučinku. Naučí se vést kariérní rozhovory se zaměřením práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získají inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Semináře probíhají interaktivní formou. Poradenské a koučovací techniky si účastníci vyzkouší sami na sobě a trénují ve skupině a proto jsou schopni aplikovat je ihned do své praxe. Techniky vždy metodicky představíme, předvedeme či využijeme metodická výuková videa a následuje trénink. Dále v průběhu kurzu využíváme moderované diskuze, modelové situace, brainstorming, skupinové práce, nácviky ve dvojích.

Obsah kurzu

 • Úvod do kariérového poradenství a koučování
 • Kariérové poradenství: Kariérní strom
 • Koučovací přístup v kariérním poradenství
 • Kariérové poradenství: Osobní portfolio
 • Kreativní techniky a práce s kariérními kartami
 • Rozhodování a plánování v poradenství
 • Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev
 • Supervize a závěrečné prezentace

Podrobný obsah zde.

Reference

„Osmdesátihodinový kurz Kariérního poradenství a koučování vám opravdu rychle uteče. Sejdete se s profesionálními lektorkami. Už na první pohled obě mladé dámy na vás působí sympatickým dojmem a v duchu si řeknete, že těch několik hodin, dní, měsíců přece jen „přežijete“. :) A taky se tak stalo. Pár lekcí uteklo jako voda a vy si uvědomíte, že byste se zase chtěli sejít se super partou všech účastníků a především s lektorkami. Jejich odbornost, která byla podána velmi zábavným, poutavým způsobem a doplněna mnoha aktivitami, vám doslova vyrazí dech. Školení doporučuji nejen těm, kteří začínají s praxí kariérního poradce, ale i „profíkům“, kteří by si chtěli obohatit své znalosti v této oblasti.“ Nikol, Gymnázium Hranice

Kurz vedený on-line: „Vážené a milé lektorky, chtěla bych vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou lehkostí, ale zároveň pevnou rukou, jste nás online kurzem prováděly. Vaše odborné znalosti mi poskytly, a věřím, že i do budoucna mi budou poskytovat, množství nápadů pro mou práci se školními dětmi. Semináře měly vždy velice příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru. Měla jsem obrovské štěstí i na účastnice kurzu – každá jsme byly z úplně jiné pracovní sféry. Vzájemné sdílení našich zkušeností mělo pro mě velký význam. Osmdesáti hodinový kurz pro kariérové poradce měl pro mě zásadní význam. Děkuji.“ Blanka, ZŠ Porubská, Ostrava

Další reference zde.

Účastníci obdrží metodické manuály:

 • Kariérový poradce jako kouč
 • Kariérní strom
 • Model GROW
 • Osobní portfolio
 • Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání
 • Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu
 • Pracovní pohovory

Bonusem pro účastníky je:

 • možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

Chcete se přihlásit na kurz?