Termín od: 7. 5. 2024
Termín do: 12. 11. 2024
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava/Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Základní cena: 26000 Kč

Po přihlášení obdržíte na Vámi uvedený e-mail pokyny k platbě vratné kauce ve výši 3.000 Kč (proforma faktura na vyžádání) . Úhrada kauce je podmínkou zařazení do výcviku.

Akreditace: MŠMT DVPP: č.j. MSMT-781/2023-1-182 (webinář)
80 hod

80 hod. z praxe pro praxi kariérových poradců. Kariérní diagnostika. Vedení kariérních rozhovorů se zaměřením na práci s vizí budoucnosti a stanovování cílů. Rozhodovací techniky. Inspirace pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Cíle

Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství a kariérního koučinku. Naučí se aplikovat kariérní diagnostiku, vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti a stanovování cílů, rozhodovací techniky, získají inspiraci pro skupinové a individuální poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Semináře probíhají interaktivní formou. Poradenské a koučovací techniky si účastníci vyzkouší sami na sobě a trénují ve skupině a proto jsou schopni aplikovat je ihned do své praxe. Techniky vždy metodicky představíme, předvedeme či využijeme metodická výuková videa a následuje trénink. Dále v průběhu kurzu využíváme moderované diskuze, modelové situace, brainstorming, skupinové práce, nácviky ve dvojích.

Obsah kurzu

Časová dotace: 80 výukových hodin

Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi).

Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách),
 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
 • supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb – závěrečné prezentace (jako součást 10. výukového dne).

 

Obsah:

 • Úvod do kariérového poradenství a koučování (vč. kariérní diagnostiky a tréninku základního koučovacího nástroje)
 • Kariérní strom (vč. screeningové kariérní diagnostiky, techniky sebepoznání a koučovací struktury vedení rozhovoru na podkladě rozboru kariérního stromu)
 • Koučovací přístup v kariérním poradenství
 • Osobní portfolio a příprava na pracovní pohovory
 • Kreativní přístup – Využití karet při práci s klientem
 • Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování
 • Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev
 • Závěrečné prezentace a supervize

Podrobný obsah a harmonogram kurzu zde.

 

Cílová skupina

Kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci, HR manažeři, lektoři, koučové, psychologové, zájemci o kariérové poradenství.

Reference

„Milí kariérní, výchovní a jiní poradci. Chcete-li se naučit nové kreativní techniky kariérního poradenství, pak tento kurz doporučuji. Naučila jsem se pracovat s obrazy, barvami a kartami, které už používám v praxi a studenti je mají rádi. Naučíte se ptát tak, abyste zjistili, jaké jsou skutečné silné stránky klientů a co by chtěli v životě dělat ahlavně, aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí i za svou kariéru.“ Lenka z Poradenského centra Ostravské univerzity   „Osmdesátihodinový kurz Kariérního poradenství a koučování vám opravdu rychle uteče. Sejdete se s profesionálními lektorkami Sylvií Navarovou a Janou Zouharovou. Už na první pohled obě mladé dámy na vás působí sympatickým dojmem a v duchu si řeknete, že těch několik hodin, dní, měsíců přece jen „přežijete“. :) A taky se tak stalo. Pár lekcí uteklo jako voda a vy si uvědomíte, že byste se zase chtěli sejít se super partou všech účastníků a především s lektorkami. Jejich odbornost, která byla podána velmi zábavným, poutavým způsobem a doplněna mnoha aktivitami, vám doslova vyrazí dech. Školení doporučuji nejen těm, kteří začínají s praxí kariérního poradce, ale i „profíkům“, kteří by si chtěli obohatit své znalosti v této oblasti.“ Nikol, Gymnázium Hranice

Kurz vedený on-line: „Vážené a milé lektorky, chtěla bych vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou lehkostí, ale zároveň pevnou rukou, jste nás online kurzem prováděly. Vaše odborné znalosti mi poskytly, a věřím, že i do budoucna mi budou poskytovat, množství nápadů pro mou práci se školními dětmi. Semináře měly vždy velice příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru. Měla jsem obrovské štěstí i na účastnice kurzu – každá jsme byly z úplně jiné pracovní sféry. Vzájemné sdílení našich zkušeností mělo pro mě velký význam. Osmdesáti hodinový kurz pro kariérové poradce měl pro mě zásadní význam. Děkuji.“ Blanka, ZŠ Porubská, Ostrava

Další reference zde.

Účastníci budou vybaveni:

 • pracovními listy ve formě ppt obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžejní body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma.
 • pracovní listy jako úkol k tématu Osobního portfolia k vypracování před seminářem.

Dále účastníci obdrží metodické manuály:

 • Kariérový poradce jako kouč
 • Kariérní strom
 • Model GROW
 • Osobní portfolio
 • Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání
 • Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu
 • Pracovní pohovory

Bonusem pro účastníky je:

 • kariérní diagnostika (test profesní orientace a motivace k práci) s následným rozborem

 

Možnost rozšíření dovedností v programu Koučink ve výchově a vzdělávání (akr. MŠMT DVPP) nebo  INTECO – Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a také kurzem Koučování týmu, případně využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Chcete se přihlásit na kurz?