Termín od: 6. 4. 2022
Termín do: 18. 5. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 15
Základní cena: 12000 Kč
Zvýhodněná cena: 10000 Kč

Zvýhodněná cena je určena účastníkům a absolventům našich výcvikových programů (INTECO - Integrativní kouč, Koučink ve výchově a vzdělávání, Kariérové poradenství a koučování) a účastníkům a absolventům psychoterapeutického výcviku HERMÉS Solution MUDr. Františka Matušky.

Cílová skupina

Mentoringový program v rozsahu 32 hod. prezenčních a on-line konzultací je určen koučům, kariérovým poradcům, psychoterapeutům, psychologům a pomáhajícím profesionálům, sociálním pracovníkům, lektorům a studentům těchto oborů, kteří chtějí začít podnikat v oblasti služeb práce s lidmi nebo své podnikání proměnit v úspěšné.

Cíl kurzu

Jak zahájit samostatně-výdělečnou činnost v pomáhajících profesích? Cílem kurzu je ujasnit si výhody a rizika podnikání. Uvědomit si, jestli je podnikání pro mě to pravé. Sestavit si akční kroky k podnikání. Naučit se psát business plán na A4.  Ujasnit si, kdo je můj cílový zákazník, a jak se k němu co nejlevněji dostanu. Jak si vytvořím úspěšný a funkční web. Marketing a jak propagovat své služby Jak nastavit správnou cenotvorbu.

Obsah kurzu

3 dny školení a 2 půldny skupinového mentoringu (celkem 32 vyučovacích hodin):

1.Školící den na téma: Podnikání jeho výhody a rizika (6. 4. 2022)

 • výhody a rizika podnikání
 • swot analýza mého podnikání
 • je podnikání pro mě?
 • proč chci podnikat
 • akční kroky

2.Školící den na téma: Jak začít úspěšně podnikat 1 (7. 4. 2022)

 • business plán
 • právní formy podnikání a která forma je vhodná právě pro vás (FO, s.r.o., z.s., v.o.s.)
 • vedení účetnictví – doklady, faktury, jak najít správnou účetní
 • cílový zákazník a jak jej oslovit – marketing a propagace služeb
 • k velkým cílům po malých krocích

3.½ den skupinového mentoringu (20. 4. 2022)

 • čas jen pro vás, který vám pomůže dojít do úspěšného cíle
 • budeme řešit vaše dotazy, obavy
 • budeme se vzájemně inspirovat a pomáhat si

 4.Školící den na téma: Jak začít úspěšně podnikat 2 (4. 5. 2022)

 • cenotvorba
 • reklama – jak na sociální sítě a jiné formy reklamy
 • funkční web a barevná typologie
 • mapování konkurence
 • vize mého podnikání

5.½ den skupinového mentoringu (18. 5. 2022)

 • čas jen pro vás, který vám pomůže dojít do úspěšného cíle
 • budeme řešit vaše dotazy, obavy
 • budeme se vzájemně inspirovat a pomáhat si

Follow-up:

 • po absolvování programu nabízíme dále individuální mentoring se zaměřením na zahájení podnikání a marketingovou strategii s Hankou Slámovou
 • jelikož nejlépe prodává kvalitní služba, nabízíme supervizi a mentoring odborné práce (psychologické, psychoterapeutické, koučovací, kariérně-poradenské) se Sylvií Navarovou, mentorkou ČAP

Za zvýhodněnou cenu pro účastníky a absolventy mentoringového programu: 1200 Kč/sezení (50 min.)

Chcete se přihlásit na kurz?