Termín: 27. 10. 2023
Čas: 9.00–16.00
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro klienty kurzu Krizová intervence 2, zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MPSV A2022/0203-SP/PC/PP
MŠMT DVPP MSMT- 762/2022-4-155
8 vyuč. hodin
8 v

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Krizová intervence 1 u nás, či u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy, zdravotníky, pracovníky nízkoprahových zařízení, ale i rodiče a laickou veřejnost se zájmem o tato témata.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba.

Cíl kurzu

  • Rozšířit a prohloubit znalosti ze základního kurzu krizové intervence o oblast práce s dětským klientem a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích.
  • Seznámit klienty se základními specifiky práce s dětským klientem dle věkových skupin (mladší a starší školní věk a adolescenti).
  • Seznámit klienty s problematikou Syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN).
  • Upozornit klienty na úskalí práce s dětským klientem tak, aby byli lépe připraveni situacím předcházet nebo na ně adekvátně reagovat.

Obsah kurzu

  • Specifika práce s dětským klientem dle věkových skupin.
  • Vhodné a nevhodné intervence v hovoru, techniky mapování a práce s emocemi.
  • Možná úskalí práce s dětským klientem, překážky v komunikaci a jak se jim vyhnout – přehled vhodných a nevhodných strategií, práce s časem.
  • Problematika CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) – základní definic, možné projevy manifestující existenci tohoto problému.
  • Forma: krátké teoretické vstupy, modelové hovory, modelové situace a nácviky.

Kurz navazuje na kurz Krizové intervence v praxi 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci s dětským klientem a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet.

Chcete se přihlásit na kurz?